Paliepis

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Paliepis (Polipie) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).
Palypiai ir apylinkės 1930 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.
Lauko keliukas veda į buvusią Paliepio dvaro sodybos vietą. 2007 m. R. Gustaičio nuotr.

Paliepis (Paliepiai, Palypis, Palypiai, Polipis), kaimas Palomenės seniūnijoje, 7,5 km į pietvakarius nuo Palomenės, 3 km į šiaurės vakarus nuo Kaišiadorių, dešinėje geležinkelio Vilnius-Kaunas pusėje.

Paliepio palivarkas paminėtas 1897 m. Žiežmarių valsčiaus gyvenviečių sąraše. Tuo metu Paliepis su 11 gyventojų ir 140 dešimtinių žemės priklausė grafui Tiškevičiui. 1907 m. gyveno 33 gyventojai katalikai. Pirmojo pasaulinio karo metu Paliepyje buvo palaidotas 1 žuvęs kareivis. Paliepio dvaras išparceliuotas 1920 m. Tuo metu dvare, priklausiusiame B. J. Tiškevičiui, buvo 157,33 ha žemės. 1926 m. Polypių dvaras pavadintas Paliepių kaimu. Šiame kaime buvo 11 žemės sklypų. Didžiausio sklypo (13,49 ha) savininkai - Klečkauskai. Išparceliavus Paliepio dvarą, buvusioje dvarininkų troboje įkurta Paliepio pradinė mokykla, į kurią ėjo ir gretimų - Vilionių ir Miežonių kaimų vaikai. Prie šio pastato stovėję svirnas ir tvartas buvo atiduoti išsiardyti naujakuriams. Dar buvo nedidelis sodas.

1923 m. mokytojas Stasys Tijūnaitis apie šią mokyklą rašė: „Mokyklos trioba labai sena, karo metu gerokai išdovyta. Sako, vokiečiai gyvulius joje laikę. Pagražinimai supuvę. Gonkos vos gyvos, slenkstis nukniubęs. Rytinė namo dalis dengta guntais, vakarinė - šiaudais, t. y. „pusė lupta, pusė ne“. Mokyklos klasė yra žiemių gale, tamsoka, nes medžiai užstoja. Klasė savo didumu būtų gal nebloga, bet šiaip yra baisi. Sienos netinkuotos, moliu aptakšnotos, ir tie moliai apirę, šiaip taip kalkėmis patėpliotos. Langai tik vienais stiklais. Grindys išpuvusios. Pečius visas sutrūkiojęs, pro visus plytų suleidimus eina dūmai. Ir be sakymo numanu, kad žiemą čia yra pasiutęs būvis. Mokytojas [Paltanavičius] turi keturis kambarius ir virtuvę. Trys kambariai neseniai trupučiuką pabaltinti. Vienas dar stovi šiaip tuščias. Vienas kambarėlis yra be langų - tamsus (toks miegamasis). Kai sienos nebuvo baltintos, tai durys ir langai neva švietė kitados teptais baltais dažais, bet dabar - jau patys tie daiktai bjauriai išrodo. Grindys sulankstytos, kraštai rodo buvus jas kadais dažytas. Kaip tikrai reiktų tie kambariai ištaisyti, čia sunku pasakyti. Virtuvė - tai tikra baidyklė. Didelė, išrodo arčiau kaip tvartas. Be grindų. Vienam kampe kokia duobė iškasta. Viena siena išplėšta ir paprastomis lentomis užkalta. Suprantama, kas per gyvenimas toje virtuvėje žiemos metu”.

1923 m. Palypių viensėdžiuose buvo 12 sodybų, 50 gyventojų, 1931 m. kaime - 122,2 ha žemės. 1945 m. žuvo 2 partizanai iš Paliepio; 1946-1947 m. įkalinti 2 gyventojai. 1947 m. kaime buvo 15 sodybų, 80 gyventojų. 1947 m. įkalinta B. Ališauskienė, 1948 m. ištremti 4 gyventojai (Bernotai ir Paškauskai). 2000 m. kaime buvo 5 sodybos ir 8 gyventojai.

Iš Paliepio kilęs Adolfas Varanauskas - Lietuvos žemės ūkio universiteto Kūno kultūros katedros docentas, SSRS čempionas (rutulio stūmimas), XVIII Olimpinių žaidynių Tokijuje dalyvis.

2012 m. išleista Juozapo Tomkaus knyga "Paliepis", kurioje aprašyta kaimo istorija ir kiekviena sodyba.


Vietovardžiai

Paliepio pradžios mokyklos mokytojas Justinas Neverbickas 1935 m. gruodžio mėnesį užrašė Paliepio kaimo vietovardžius. Pateikėjas - Petras Laurušonis, gimęs Mižonių kaime.

„Paliepio vietoje buvo miškas ir jis priklausė Mižonių kaimui”.

Salošiaus raistas – pieva, bala nepereinama. 2 ha dydžio. Į rytus.

Kuzmos duobė – duobė, 0,3 ha dydžio. „Senovės plytinės vieta. Čia dirbo plytas”.

Klevų krantelis – pieva. priemolis. 2 ha dydžio. „Čia auga dideli klevai”.

Jono raistas – šlapia pieva. 2,5 ha dydžio.

Amuolo kalnelis – lygi dirva. Baltžemis. 6 ha dydžio.

Serbentynė – dirva. Baltžemis. 12 ha dydžio.

Kurmiarausiai – kupstuota pieva. 3 ha dydžio.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Tomkus J. Paliepis. - Vilnius: Apyaušris, 2012.
  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 160-161.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos