Paltininkai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Paltininkai (Paltyniki) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).
Paltininkai ir apylinkės 1932 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.
Paltininkų senkapis. 2006 m. A. Kurilienės nuotr.

Paltininkai, kaimas Žiežmarių seniūnijoje, 8,5 km į šiaurės rytus nuo Žiežmarių, 8 km į rytus nuo Kaišiadorių, Strošiūnų šilo šiaurrytiniame pakraštyje, dešinėje geležinkelio Kaunas-Vilnius pusėje. Paltininkuose rastos gausios paprastojo kardelio augavietės. Tai į Raudonąją knygą įrašyta augalų rūšis. Yra senkapis.

Paltininkų kaimas minimas 1742 m. Žaslių parapijos krikšto knygose. Kaimo gyventojų pavardės (1742) - Stakevičius, Slatkevičius, Leškevičienė bei kitos. 1795 m. kaime - 7 sodybos, 53 gyventojai; buvo ir karčema (joje gyveno 5 asmenų žydų šeima). Apie 1860 m. Paltininkuose - 80 gyventojų katalikų, 1897 m. - 116 gyventojų ir 178 dešimtinės žemės, 1923 m. - 23 sodybos, 115 gyventojų, 1931 m. - 25 sodybos, 218,19 ha žemės. Kaimas į vienkiemius išskirstytas 1934 m. Tuo metu Paltininkuose buvo 248,54 ha žemės (iš Kurniškių dvaro pridėta 60,81 ha). Didžiausio sklypo (14,99 ha) savininkai - Sladkevičiai. Žydas Jankelis Kacas kaime turėjo 9,54 ha žemės. Paplitusios Urbono, Šustavičiaus, Sladkevičiaus pavardės. 1947 m. įkalinta Paltininkų gyventoja B. Bernotaitė. 1949 m. nušautas Žaslių miško fabriko darbininkas J. Sladkevičius (gimęs 1908 m. Paltininkuose). 1947 m. Paltininkų kaime - 19 sodybų, 88 gyv., 2000 - 4 sodybos, 3 gyventojai.

Vietovardžiai

Pajautiškių pradžios mokyklos mokytoja Bronė Tulabienė 1935 m lapkričio mėnesį užrašė Paltininkų kaimo vietovardžius. Pateikėjai - Motiejus Karnyla ir Jadvyga Hmelnickienė, abu Paltininkų kaime.

Apie kaimą užrašyta: „Kaimas ėjo baudžiavą Kurniškių dv. ponui”.

Mišarnikas – dirva. Smėlis ir juodžemis. Apie 10 ha dydžio. 300 m į rytus nuo Paltininkų kaimo.

Dzirvanka – dirva. Smėlis, apie 8 ha dydžio. 450 m nuo Paltininkų kaimo į rytus.

Kampai – dirva. Juodžemis, apie 2 ha dydžio. 700 m nuo Paltininkų kaimo į šiaurę.

Hrabuznikai – pieva. Juodžemis, apie 1 ha dydžio. 1 km į šiaurę nuo Paltininkų kaimo. „Pasakoja, kad seniau augusi žolė vadinosi „hrabuzdai”. Dėl to ir praminė „Hrabuznikai”. Tą žolę žmonės valgė”.

Lapacina – dirva. Juodžemis, apie 6 ha dydžio. 110 m nuo Paltininkų kaimo į šiaurę, susisiekia su Hrabuznikų pieva. „Ta dirva buvo apaugusi ąžuolais, tai prikrisdavę daug lapų. Dėl to žmonės praminė „Lapacina””.

Stažarnė – raistas. Juodžemis, apie 1 ha dydžio. 1120 m į šiaurę nuo Paltininkų kaimo, už Lapacinos pievų.

Baltupės – raistas. Juodžemis, apie 4 ha dydžio. 1300 m nuo Paltininkų kaimo į šiaurę, ribojasi su Stažarnės pieva. „Augo daug pienių ir dėl jų baltų pūkų praminė „Baltupės””.

Agulnica – pieva. Juodžemis, apie 4 ha dydžio. 1,5 km į šiaurę nuo Paltininkų kaimo, greta Baltupės pievų. „Ton pievon varydavę visus gyvulius, dėl to praminė „Agulnica””.

Kamarkai – raistas. Juodžemis, apie 4 ha dydžio. 1100 m nuo Paltininkų kaimo į šiaurę, ribojasi su Lapacinos ir Hrabuznikų pievomis. „Tame raiste buvę daug vabzdžių „kamarky”. Dėl to ir praminė Kamarkais”.

Kapčius – kalnelis. Smėlis, 10 m aukščio. 1400 m į vakarus nuo Paltininkų kaimo, greta Kamarkų pievų.

Pamazonė – dirva. Juodžemis, apie 4 ha dydžio. 1 km į šiaurę nuo Paltininkų kaimo.„Tas sklypas prie pat gelžkelio, o ten buvo sargui namelis - pamazonė. Dėl to ir praminė „Pamazonė””.

Leščinikas – krantas. Molis, apie 0,5 ha dydžio. 300 m į pietvakarius nuo Paltininkų kaimo.

Šyjkas – dirva. Smėlis, apie 3 ha dydžio. 300 m į pietvakarius nuo Paltininkų kaimo.

Smaliarnė – dirva. Smėlis, apie 0,5 ha dydžio. 0,5 km į šiaurę nuo Paltininkų kaimo.

Smarodzinas – krantas, apaugęs krūmais. Žvyras, apie 0,5 ha dydžio. 520 m į šiaurę nuo Paltininkų kaimo.

Vidurinis kelelis (vietos tarme Vidurinis kelalis) – kelias. Eina per Paltininkų kaimo laukų vidurį.

Vyganas – kelias. Eina iš Paltininkų kaimo į pievas rytų pusėje.

Bakaniškės – daržas. Juodžemis, apie 0,5 ha dydžio. Prie Paltininkų kaimo, rytų krašte. „Yra padavimas, kad Dalinonių kaimo dvaro ponas su Kurniškių dvaro grafu ėjo lažybų iš bakano duonos ir to daržo. Vienas iš jų išlošęs. Dėl to ir praminė Bakaniškėmis”.

Mijaugonių kelias – kelias. Eina iš Mijaugonių kaimo per Paltininkų kaimo lauką.

Kapai – kapai. Prie pat Paltininkų kaimo, į vakarus. „Pasakojama, kad randama didelių žmonių kaulai”. Beleškos duobės – duobė. „Pasakojama, kad Beleškos duobėj naktimis vaidenasi”.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 300.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos