Paparčių dominikonų vienuolyno biblioteka

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką


Paparčių dominikonų vienuolyno biblioteka priklausė Paparčių dominikonų vienuolynui (veikusiam 1649-1864 m.).

Bibliotekos patalpa

Dominikonai mėgo kartoti posakį, kad „vienuolynas be bibliotekos – tai kaip tvirtovė be amunicijos“ . Biblioteka buvo įrengta antrame vienuolyno pastato aukšte, IV koridoriaus pabaigoje, dešinėje pusėje buvusioje erdvioje patalpoje. Į ją iš koridoriaus vedė senovinės raižytos durys su vidine spyna, nudažytos įvairiomis spalvomis. Bibliotekos patalpa buvo skliautuotomis lubomis ir plytinėmis grindimis; vidaus erdvę apšvietė du langai su grotomis. Palei sienas buvo įrengtos raudonai dažytos knygų lentynos su senoviniais karnizais, o viduryje stovėjo staliaus darbo paprastas, didelis ovalo formos stalas (1820 m. duomenimis). O 1864 m. minima, kad vienuolyno biblioteka buvo toje pačioje pastato dalyje, tačiau dviejuose atskiruose kambariuose su dviem durimis.

Bibliotekos knygos

Iš tiesų Paparčių dominikonų vienuolyne būta dviejų atskirų bibliotekų su skirtingos tematikos knygomis – vienuolyno biblioteka, kurioje 1819 m. buvo 1321 knyga, ir noviciato biblioteka, kurioje tais metais buvo 694 knygos. Tačiau noviciato biblioteka buvo paminėta tik šį vienintelį kartą, todėl toliau bus kalbama apie vienuolyno biblioteką. Pagal Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomą Paparčių dominikonų vienuolyno bibliotekos knygų sąrašą, sudarytą subprioro Raimundo Stasiulevičiaus 1834 m. (su viena papildomai įrašyta knyga, išleista 1835 m.) , bibliotekos leidinių kilmės geografija – Paparčiuose daugiausia knygų buvo su Kelno (82), Romos (60), Venecijos (68), Augsburgo (35), Antverpeno (35) metrika. Paparčiuose LDK išleistos 177 knygos (19 % viso skaičiaus) . Paparčiuose buvo nemaža istorinės lektūros knygų, išleistų Viurcburge, Frankfurte prie Maino, Amsterdame, filosofijos ir matematikos – Paduvoje ir Leidene . Būta knygų ir su geografiniais aprašymais, žodynų. Seniausia bibliotekos knyga buvo išleista 1485 m. Bononijoje; vadinosi „Expositio Canonis Sacratissimus Missa“ . Buvo dar keletas inkubanulų su 1490, 1496 m. datomis . Vienuoliai užsisakydavo ir komplektuodavo pasaulietinius periodinius leidinius – Vilniuje leisti leidiniai „Kuryer Litewski“ (17 komplektų – nuo 1814 iki 1833 m.), „Wiadomosci Brukove“ (komplektai nuo 1818 iki 1822 m.), Sank Peterburge leistas lenkiškas „Bałamut Peterburski“ (1831 m.) bei prancūziškas „Journal de St. Petersbourg Politique et Litteraire“ (1826, 1827 m.) . Paparčių vienuolyno biblioteka gerokai pasipildė 1847 m., kuomet iš uždaryto Vilniaus dominikonų vienuolyno bibliotekos didesnė knygų dalis buvo pervežta į Paparčius, kur XIX a. viduryje buvo įkurta centrinė Lietuvos dominikonų provincijos biblioteka . 1841 m. vienuolyno bibliotekininku dirbo Domininkas Sutkevičius, nusipelnęs lituanistinei veiklai.


1862 m. duomenimis (likus dviem metams iki vienuolyno uždarymo), bibliotekoje buvo 708 knygos, tame tarpe:

Teologijos autorių – 43;

Moralinės teologijos – 115;

Kanonų teisės – 29;

Pamokslų įvairiems atvejams – 184;

Asketinių – 89;

Filosofijos ir matematikos – 103;

Iškalbos meno – 18;

Gramatinių – 17;

Istorinių – 69;

Civilinės teisės – 41 .

Knygų likimas

Jau uždarius dominikonų vienuolyną, Vilniaus gubernatorius Paniutinas 1864 m. spalio 2 d. rašte Vilniaus generalguernatoriui be kita ko paminėjo, kad vienuolyno biblioteką tuo metu sudarė iki 600 knygų . Po kelių dienų visos knygos buvo sudėtos į 58 medines dėžes ir spalio 9 d. pristatytos į Vilnių ir perduotos Vilniaus švietimo apygardos valdybos žinion. Visą biblioteką vežė 60 vienkinkių vežimų per du punktus. Ne tik Paparčių, bet ir kitų uždaromų katalikų vienuolynų bibliotekos buvo perduodamos Vilniaus švietimo apygardos globėjo žinion. 1864 m. spalio mėn. Vilniaus švietimo apygardos globėjas I. N. Kornilovas kreipėsi į generalgubernatorių gr. M. N. Muravjovą su pasiūlymu atidaryti Vilniuje viešąją biblioteką. 1865 m. ši idėja jau buvo realizuojama, o 1867 m. gegužės 24 d. biblioteka oficialiai buvo atidaryta. Šios bibliotekos pagrindą būtent ir sudarė po sukilimo uždarytų katalikų vienuolynų gana turtingos bibliotekos. Šiuo metu dalis Paparčių dominikonų vienuolyno knygų yra saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos