Paromatės Krušonys

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Paromatės Krušonys 1931 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.
Medinis kryžius pakeliui nuo Palomenės-Eitekonių kelio į Paromačio Krušonių kelią. 2013 m. liepos 15 d. R. Gustaičio nuotr.
Medinio kryžiaus fragmentas. 2013 m. liepos 15 d. R. Gustaičio nuotr.

Paromatės Krušonys (Krušonys-Paromatis, Paromačio Krušonys, Paromatis), kaimas Palomenės seniūnijoje, 2,5 km į pietvakarius nuo Palomenės, 8 km į šiaurės vakarus nuo Kaišiadorių, Romato aukštapelkės (Romato durpyno) ir Vadų miško pietvakariniame pakraštyje. Per Paromatės Krušonis reguliuota vaga teka Romato upelis. Iki pat XIX a. pabaigos dabar esantys Paromatės Krušonys ir Klampiniai Krušonys buvo vadinami Krušonių vardu. Paromačio kaimas (73 gyventojai ir 60 dešimtinių žemės) paminėti 1897 m. sudarytame Žiežmarių valsčiaus gyvenviečių sąraše. 1907 m. Krušonių ir Paromatės Krušonių kaimų valstiečiai, dalyvaujant seniūnui J. Tomkui, nutarė prašyti dvasinės vyresnybės paskirti Palomenės koplyčiai kunigą, nes iki Žiežmarių bažnyčios jiem buvo per toli. Tuo metu kaime gyveno 105 gyventojai katalikai. 1931 m. Paromatės Krušonyse buvo 24 sodybos ir 123 ha žemės. Kaimas į vienkiemius išskirstytas 1936 m. Tuo metu kaime buvo 155,5 ha žemės. Didžiausio sklypo (14,7 ha) savininkas - Z. Sasnauskas. Paplitusios pavardės - Boguckas, Alionis, Grigaliūnas, Kuzinevičius, Silickas. 1937 m. kaime gyveno 97 gyventojai katalikai. 2000 m. buvo 25 sodybos, 64 gyventojai.

Vietovardžiai

Aitekonių pradžios mokyklos mokytoja Ona Lisauskaitė 1935 m. gruodžio mėnesį užrašė Krušonių-Paramačio kaimo vietovardžius. Pateikėjas - Andrius Silickas, gimęs Krušonyse.

Bliūdas – pieva. didelis įdubimas. ¾ ha dydžio. Apie 1 km į pietus nuo Juodraisčio. „Gražus įdubimas panašus į bliūdą”.

Dubausis – ariama žemė. Lygi, priesmėlis. 6 ha dydžio. Vakaruose ir šiaurėje ribojasi su valdišku mišku. Seniau buvo ganyklos.

Juodraistis – raistas. Klampi vieta, didelis klonis. 8 ha dydžio. Šiaurėje ribojasi su valdišku mišku. „Senovėje visas Juodraistis buvo apaugęs milžiniškais juodalksniais. Pasakoja, kad ten baisiai kas švilpaudavo”.

Krušonys, Paromatė, Babiliai – kaimas. Lygi vieta, prie smėlio. Apie 0,5 km ilgio, 17 gyventojų. „Išsiskirstę į viensėdžius”.

Kapinėlės – ariama žemė. 0,5 ha dydžio. Nuo Salos į rytus. „Kapinėlėse randa žmonių kaulų. Kalbama, kad „metežnikų” buvę kartuvės”.

Romato ravas - ravas, 1 ha dydžio. „Išeina iš Romato raisto šiaurinės dalies”. „Kastas ravas 5 m platumo, 1 m gilumo, niekad neišdžiūsta”.

Skritulės – ariama žemė. Lygi. 20 ha dydžio. Į vakarus nuo Bliūdo.

Sala – ariama žemė. Apvalus pakilimas. 8 ha dydžio. Į vakarus nuo Skritulių raisto. „Saloje randa rūsių išmūrytų plytomis ir akmenimis, spėjama, kad „metežnikų” rūsiai”.

Skritulių raistelis – raistelis. Įdubimas, klampi vieta. 5 ha dydžio. Nuo Skritulių į rytus. „Niekad neišdžiūsta ir niekieno neįžengiamas”.

Žydpievis – pieva. 0,5 ha dydžio. Į rytus nuo Bliūdo.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 162-163.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos