Petkaučizna

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Petkaučizna (Pietkowsz-na) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).

Petkaučizna, kaimas Žaslių seniūnijoje, 1,5 km į pietryčius nuo Žaslių, 11,5 km į rytus nuo Kaišiadorių.

Vietovardis asmenvardinės kilmės. 1775 m. Petkaučiznos dvaras su 6 sodybomis priklausė J. Daunoravičiui. 1795 m. Petkaučiznos palivarkas su 1 sodyba ir 13 gyventojų priklausė I. Žukovskiui. Apie 1860 m. palivarke buvo 1 sodyba (7 gyventojai katalikai). Už dalyvavimą 1863 m. sukilime I. Žukovskiui priklausęs palivarkas 1864 m. konfiskuotas. 1866 m. palivarke - 1 sodyba (12 gyventojų katalikų). 1897 m. Petkaučiznos dvaras su 9 gyventojais ir 208 dešimtinės žemės priklausė P. A. Davidavičiui.

1909 m. jo pastangomis gautas leidimas statyti naują Paparčių bažnyčią ir kurti parapiją. Tais metais P. A. Davidavičius mirė, buvo palaidotas Neravų (dabar Paparčių) kapinėse. Jo testamente rašoma, kad turto paveldėtoja dukra D. Stravinskienė dar dvejus metus po jo mirties skirtų palūkanas nuo 4000 rublių Paparčių bažnyčios statybai ir Kazokiškių bažnyčios remontui. Yra duomenų, kad jis prisidėjo ir prie naujosios Žaslių bažnyčios statybos. Paparčių apylinkėje dar ir šiandien sklando gandai, kad minėtas P. A. Davidavičius buvo Paparčių dominikonų vienuolyno zakristijonas, o po vienuolyno uždarymo (1864) staiga praturtėjo ir nusipirko keletą apylinkės dvarų. Kalbama, kad jis žinojo, kur vienuoliai buvo paslėpę vienuolyno turtą.

1923 m. dvare - 1 sodyba, 31 gyventojas. 1925 m. šis dvaras su 163,67 ha žemės, priklausęs D. Stravinskienei, buvo nusavintas, savininkei paliekant 82,54 ha žemės dvaro centre. Kita žemė buvo skirta Žaslių miestelio mažažemiams, Žaslių žydų pradžios mokyklai, Paparčių bažnyčiai; miškas liko valdžios žinioje. Taip pat Petkaučiznoje įsikūrė 5 ūkininkai. 1931 m. dvare - 7 sodybos ir 107,92 ha žemės. 1940 m. iš D. Stravinskienei priklausiusio dvaro buvo nacionalizuota 8,21 ha žemės, jai paliekant 30 ha. 1947 m. kaime - 4 sodybos, 22 gyventojai, 2000 m. - 2 sodybos, 4 gyventojai.


Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 259.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos