Petkelis Leonas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Petkelis Leonas (1885 m. Sieniškio kaime, Daugėliškio parapijoje - 1935 m. kovo 13 d. Pivašiūnuose, palaidotas Perlojos bažnyčios šventoriuje) - kunigas, Žaslių vikaras, „Perlojos Respublikos“ prezidentas.

Baigė Švenčionių mokyklą. Iš savo tėvo, kaimo daraktoriaus, pramoko kiek lotyniškai ir 1906 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją.

Kunigavimo vietos

1910-1911 m. - Suchavolės (Baltarusija) vikaras;

1911-1912 m. - Vilniaus Aušros Vartų koplyčios vikaras;

1912-1913 m. - Eišiškių vikaras;

1913-1914 m. - Tverečiaus vikaras;

1914-1916 m. - Semeliškių vikaras;

1916 m. - Stakliškių vikaras;

1916-1918 m. - Jiezno vikaras;

1918-1927 m. - Perlojos klebonas;

1927-1928 - Stakliškių vikaras;

1928-1929 - Daugų vikaras;

1929-1930 m. - Žaslių vikaras;

1930-1935 m. - Pivašiūnų vikaras.

Leonas Petkelis - „Perlojos Respublikos“ prezidentas

Perlojoje pagarsėjo tuo, kad, sudaręs vyrų būrį ir juos apginklavęs, išvijo lenkus iš Perlojos ir jos apylinkių. To maža - gyventojai paskelbė "Perlojos Respubliką“, o kleboną išrinko jos prezidentu. Aprimus kovoms ir sudarius demarkacinę liniją, Lietuvos valdžia paėmė savo globon „Respubliką“, o kun. L. Petkelį apdovanojo Vyties kryžiumi... Tuomet kun. L. Petkelis suorganizavo šaulių būrį ir jam vadovavo. Gavo Šaulių Žvaigždės ordiną. O vysk. Juozapas Kukta vis skirdavo jį vikaro pareigoms. Ilgiau jis pabuvo paskutinėje vietoje pas dekaną kun. J. Krajalį. Čia netikėtai ir mirė. Palaidotas Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje. Tų pačių metų pabaigoje, gavę tam leidimą, šauliai išsikasė jo karstą, palaikus sudėjo į naują ir atsivežė į Perloją. Čia su pamaldomis ir kariniu paradu palaidojo šventoriuje ir pastatė šaulišką paminklą. Mirdamas kun. L. Petkelis turėjo tik 50 metų ir neseniai buvo atšventęs savo kunigystės sidabrinį 25 metų jubiliejų.

Literatūra

Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 51.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos