Petkevičius Pranas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
15:22, 26 lapkričio 2015 versija naudotojo Auguste (Aptarimas | įnašas)
(skirt) ←Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija→ (skirt)
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Petkevičius Pranas (slapyvardis Kariūnas). (1918 m. rugsėjo 7 d. Klevų Būdos kaime, Kaišiadorių valsčiuje - 1945 m. lapkričio 19 d. Livintų kaime) - partizanų bataliono vadas.

Katrė ir Mykolas Petkevičiai augino ketusi sūnus, turėjo 7 ha žemės. P. Petkevičius buvo jauniausias vaikas šeimoje. Jis baigė Eitekonių pradžios mokyklą, vėliau mokėsi siuvėjo amato pas Alionį Eitekonyse. 1937 m. savanoriu išėjo tarnauti į Lietuvos kariuomenę. Pateko tarnauti į 5-ąjį pėstininkų pulką Šančiuose, Kaune. Baigęs puskarininkių mokyklą, gavo vyresniojo puskarininkio laipsnį. Pirmosios sovietinės okupacijos metais buvo atleistas iš tarnybos, kadangi sovietai nepasitikėjo savanoriais. Grįžo į tėvo ūkį, teko slapstytis.

1941 m. pabaigoje pradėjo dirbti Kaišiadorių komendatūroje. Čia susipažino su Jonu Misiūnu. Vėliau vokiečiai P. Petkevičių mobilizavo į savo armiją, tarnavo Baltijos divizijoje, tris kartus sužeistas. Traukiantis vokiečiams iš Lietuvos, dezertyravo su ginklais.

Žinoma, kad P. Petkevičius jau vokiečių okupacijos metu buvo Lietuvos Laisvės Armijos Vilniaus apygardos nariu. Gyveno svetima Juozo Putino pavarde. Sugrįžus Raudonajai Armijai, vieno patikrinimo metu buvo sulaikytas ir pasiųstas tarnauti Pabradėje. Po mėnesio apmokymų, vežant kareivius į Baltarusiją, pabėgo. Sugrįžęs į savo gimtąsias vietas ėmė organizuoti partizanų būrį, kuriame buvo iki 70 partizanų. Dėl senesnės pažinties, artimai bendravo su J. Misiūnu-Žaliu Velniu. Buvo reiklus ir griežtas vadas, siekė kariškos drausmės.

1944 m. gruodžio 1 d. paskirtas A rinktinės 2-ojo, vėliau ir 1-ojo bataliono vadu.

Ne kartą namie buvo vykdomos didelės kratos ieškant P. Petkevičiaus bunkerio, tačiau paieškos būdavo nesėkmingos. 1945 m. birželio 28 d. suimtas tėvas (spalio mėn. paleistas iš Lukiškių kalėjimo), brolis Kazimieras ir brolienė Juzė. Tų pačių metų liepos 17 d. į Molotovo sr. ištremtos motina ir tėvo sesuo (abejoms buvo po 70 metų, abi ir mirė Sibire) su dviem mažamečiais brolio Kazimiero vaikais. Sodyba sunaikinta.

Netrukus, 1945 m. lapkričio 19 d. remiantis vidinio agento Briedžio (Antano Nevedomsko) parodymais buvo vykdoma operacija Mackūnų miške (Rumšiškių vals.). Rumšiškių valsčiaus NKVD skyriaus 261 pulko 2-o bataliono pajėgos netoli Livintų k. slėptuvėje surado Kariūno būrio partizanus. Operacijos metu trys partizanai nužudyti. Tai P. Petkevičius, Jonas Čiurinskas–Pelėnas iš Livintų k. (Rumšiškių vals.) ir Antanas Taparauskas–Kirvis iš Livintų k. Visų jų palaikai buvo išniekinti Kaišiadorių aikštėje, palaikai užkasti Kaišiadorėlių k. žvyrduobėse, 1990 m. perlaidoti į Kaišiadorių kapines.

Yra duomenų, kad 1945 m. rudenį P. Petkevičius buvo vienas iš dviejų kandidatų į A rinktinės vadus, bet jo žūtis visus planus pakeitė.

P. Petkevičiui 2002 m. pripažintas Kario savanorio statusas (po mirties), taip pat apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi. Tais pačiais metais Krašto apsaugos ministerijos įsakymu suteiktas kapitono laipsnis.

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–21, ap. 1, b. 76, l. 190–193, 197–199, 203.
  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–41, ap. 1, b. 1730, l. 50-52.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 400-403, 639.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 1 d. - Vilnius: Vaga, 1996. - P. 821.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 670–672, 680, 682, 705, 709-711, 718, 726, 839, nuotr. 72.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 4 d. - Vilnius: Margi raštai, 2004. - P. 597, 598, 626.
  • Kasparas K. Lietuvos karas. - Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. - P. 403.
  • Laisvės kovotojų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 7 d. 2 kn. - Vilnius: Margi raštai, 2010. - P. 63, 70–73, 88, 89, 120.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. P. 36.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos