Plaskūnai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Plaskūnai, kaimas Kruonio seniūnijoje, 8 km į pietryčius nuo Kruonio, 20 km į pietvakarius nuo Kaišiadorių, į rytus nuo Kalvių miško. Per Plaskūnus į Kalvių ežerą teka Buziaus revas. Kaime yra Kapinėlių kalnas - „seniau čia buvo rusų kapai“.

Turinys

Istorija

Plaskūnų kaimas minimas 1755 m. Kalvių parapijos krikšto metrikų registracijos knygoje. 1837 m. Kalvių dvaro savininkė Chrapovicka Plaskūnus nupirko iš P. Aramovičiaus. Apie 1860 m. Plaskūnuose gyveno 88 gyventojai katalikai. 1887 m. Plaskūnų kaime - 6 sodybos, 85 gyventojai (iš jų 4 rusai stačiatikiai), 1897 m. - 102 gyventojai, 107 dešimtinės žemės, 1909 m. - 101 gyventojas katalikas (daugiausia - Subočiai ir Melkūnai), 1923 m. - 18 sodybų, 85 gyventojai. Kaimas su 202,63 ha žemės į vienkiemius išskirstytas 1928 m. Didžiausias sklypas (17,58 ha) priklausė Pranui Melkūnui. Kaime tuo metu buvo paplitusios Subačiaus ir Melkūno pavardės. Kurį laiką šalia kaimo buvo užusienis (dar vadintas palivarku, viensėdžiu ar žemės ūkiu): 1887 m. jame buvo 1 sodyba, 19 gyventojų katalikų, 1897 m. - 10 gyventojų, 60 dešimtinių žemių (priklausė grafui Pliateriui), 1909 m. - 7 gyventojai katalikai (5 asmenų Bankovskių šeima su 2 tarnais), 1923 m. - 1 sodyba, 8 gyventojai. Tais metais grafui Marijonui Pliateriui priklausę Kolonijos, Fliorijanavos ir Plaskūnų žemės ūkiai buvo išdalinti sklypais ir toje vietoje įkurtas naujas kaimas - Kubiliai.

Po karo MGB užverbavo vieną kaimo gyventoją (jam suteikė slapyvardį „Zelionyj“). 1947 m. liepos 25 d. Plaskūnų kaime kareiviai darė kratas. Neaplenkė ir agento namų. Ir, aišku, daržinėje, sutartoje vietoje, rado padėtą vokišką karabiną. Užverbuotąjį plaskūniškį suėmė, su sargyba išvežė į Kruonį. Pakeliui šis „pabėgo“. MGB stengėsi, kad jis patektų į „Narsuolio“ partizanų būrį. 1945-1949 m. įkalinti 4 gyventojai. 1948 m. ištremti Subačiai (7 asmenys), 1949 m. - Skorodskiai (2 asmenys) ir Subačiai (5 asmenys).

1931 m. Plaskūnų kaime - 18 sodybų, 122,85 ha žemės, 1937 m. - 112 gyventojų katalikų, 1944 m. - 113 gyventojų katalikų (21 šeima), 1947 m. - 20 sodybų, 83 gyventojai, 1981 m. - 22 sodybos, 25 gyventojai, 2000 m. - 29 sodybos, 52 gyventojai. Kaime yra kapinės, kuriose jau nebelaidojama. Jose likę antkapinių paminklų. Buvęs palivarkas sunaikintas, dabar ten dirbama žemė.

Plaskūnuose buvo pradinė mokykla, kurioje 1956-1960 m. mokėsi Kazys Pėdnyčia (gimęs 1949 m. Plaskūnuose), buvęs Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras. 1960-1964 m. jis mokėsi Kalvių aštuonmetėje, 1964-1967 m. - Kruonio vidurinėje mokykloje. 1967-1972 m. studijavo Vilniaus universitetete, Teisės fakultete.

Vietovardžiai

Kalvių pradžios mokyklos mokytojas Andrius Kazla 1935 m. lapkričio mėnesį užrašė Plaskūnų kaimo vietovardžius. Pateikėjas - Jurgis Subačius, gimęs tame pačiame kaime.

Asiūklyno kalnas – kalnas. Priemolis, 3 ha dydžio. Nuo kaimo į rytus.

Asiūklynas – pieva. Žvyras, lygi. 30 arų dydžio. Į rytus nuo Plaskūnų kaimo.

Bala – pieva. Lygi, priesmėlis. 20 arų dydžio. Plaskūnų kaimo šiaurinėje pusėje. „Seniau buvo bala, dabar nusausinta”.

Buziaus revas – upelis. Teka Plaskūnų kaimo vakarine puse. Įteka į Kalvių ežerą.

Jauros – pieva. Durpynas, 25 arų dydžio. Plaskūnų kaimo rytuose.

Kapinėlių kalnas – kalnas. Apvalus, smėlis su žvyru. 4 ha dydžio. Plaskūnų kaimo šiaurės rytuose. „Seniau buvo rusų kapai”.

Kūgelis – pieva. Priesmėlis, lygi. Plaskūnų kaimo šiaurėje.

Malkakirtis – pieva. Durpynas su krūmais. 0,5 ha dydžio. Plaskūnų kaimo šiaurėje. „Seniau toje vietoje kirsdavo malkas”.

Ožkų bažnyčia – revas, upelis. Priežvyris. Teka pietine Plaskūnų kaimo puse.

Pokryžiaus raistas – raistas. Dumblynė su krūmais. 2 ha dydžio. Plaskūnų kaimo pietryčiuose.

Telėdnykas – pieva. Molėta, lygi, vietomis krūmai. 30 arų dydžio. Plaskūnų kaimo šiaurėje.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 106-107.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos