Pranas Žižmaras Kaišiadoryse

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Pranas Žižmaras Kaišiadoryse
Prano Žižmaro (stovi centre) ir Vilnijos sportininkų delegacijos sutikimas Kaišiadoryse. Kalba Kaišiadorių gimnazijos direktorius Domas Kalvelis. Jam iš kairės stovi Kaišiadorių pradžios mokyklos Nr. 1 mokytoja Apolonija Tirvienė. KšM.

Pranas Žižmaras Kaišiadoryse apsilankė 1938 m. liepos 16 d., sekmadienį, kai Vilnijos sportininkai su juo priešakyje traukiniu keliavo į Kauną dalyvauti pirmoje Lietuvos tautinėje olimpiadoje (vykusioje tų metų liepos 17-31 d. d.).

Turinys

Kas toks P. Žižmaras?

Pranas Žižmaras buvo Vytauto Didžiojo gimnazijos Vilniuje kūno kultūros mokytojas. 1938 m. kovą, kai vėl pablogėjo Lietuvos ir Lenkijos santykiai, P. Žižmaras antilietuviškame mitinge Vilniaus centre šėrė į veidą pačiam aršiausiam kalbėtojui Lenkijos armijos karininkui už Lietuvos garbės įžeidimą ir pakvietė jį dvikovon. Tais laikais dvikovos buvo draudžiamos, bet karininkas kvietimą priėmė. Pranas Žižmaras laimėjo dvikovą ir pagarsėjo ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. Lietuvos santykiams su Lenkija užsimezgus, tarp Vilniaus ir Kauno vėl ėmė kursuoti traukiniai ir autobusai. 1938 m. vasarą Kaune vyko pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada. P. Žižmaras suorganizavo sportininkų ekskursiją į Kauną.

Sutikimas Kaišiadorių geležinkelio stotyje

Vievio ir Kaišiadorių stotyse, kuriose sustojo į Kauną vykęs traukinys, sportininkų delegacijos laukė iškilmingas sutikimas. Kaišiadorių geležinkelio stotyje delegaciją pasitiko didžiulė minia žmonių su gėlėmis ir muzika, iš visur skambėjo nenutylantys „valio“ ir „kur Žižmaras“. Kai Žižmaras išlipo į stoties peroną, kaišiadoriečiai jį pasitiko ovacijomis, o viena sena moterėlė priėjo prie Žižmaro ir pabučiavo jam ranką sakydama: „Leisk pabučiuoti tą ranką, kuri gynė Lietuvos garbę“.

Iš to meto spaudos

„Minios žmonių mielųjų svečių laukė ir visose stotyse, pro kurias tik eina traukinys. Kaišiadoriškiai traukinį sutiko ypač gausia minia, su dainomis ir orkestru. Čia sportininkų vagonas buvo verste apverstas gėlėmis, o jie patys aplaistyti ašaromis ir apiberti iš širdies gilumos išsiveržusiais sveikinimais.“

Literatūra

  • Debesų karžygys. Legenda apie Praną Žižmarą / sudarytoja Gražina Mareckaitė. Vilnius: leidykla “Trys žvaigždutės”, 2007. - P. 103, 104, 146.
  • Martinkėnas V. Prano Žižmaro dvikova // Voruta, 1991 rugpjūčio 1-31.
  • P. K-nas Sveiki, broliai vilniečiai. Atvykusius Vilniaus sportininkus su giliu jausmu sutiko tūkstančiai Vievy, Kaišiadoryse ir Kaune // XX amžius. – 1938 liepos 18, Nr. 160, p. 4.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos