Pupaleigis Stanislovas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Stanislovas Pupaleigis.
Kun. Stanislovas Pupaleigis.

Pupaleigis Stanislovas (1887 m. rugpjūčio 20 d. Eiriogalos k., Žaslių valsč. – 1967 m. sausio 16 d. Papilėje, palaidotas Papilės bažnyčios šventoriuje) – kunigas, pedagogas, visuomenės veikėjas, politinis kalinys, Gegužinės bažnyčios statytojas.

Mokėsi Žasliuose, Trakuose. Baigęs keturias gimnazijos klases, 1906 m. įstojo į Peterburgo dvasinę seminariją. Kunigu įšventintas 1910 m. Kelerius metus vikaravo Peterburge, vėliau išvyko į Sibirą, kur buvo paskirtas Tomsko bažnyčios klebonu. Susipažino su profesoriumi K. Būga, Tomsko universitete studijavo filologiją. 1920 m. abu grįžo į Lietuvą. 1922 m. dirbo Aukštadvario vidurinės mokyklos (vėliau progimnazijos) direktoriumi; tais metais buvo paskirtas naujai įsteigtų dvimečių mokytojų kursų vedėju. Aukštadvaryje įkūrė šaulių organizaciją. Vėliau vikaravo Joniškyje ir Radviliškyje, nuo 1928 m. buvo Gegužinės klebonas, kur iki 1934 m. užbaigė mūrinės bažnyčios statybą – jis pats dar buvo ir architektas, studijavęs architektūrą Sorbonos universitete. Po to penkis metus (1934-1939) dirbo Kretingos pranciškonų gimnazijos direktoriumi (rektoriumi), paskui tik mokytojavo. Suvalstybinus gimnaziją, 1945 m. apsigyveno Žarėnuose. 1949 m., būdamas Plungės parapijos klebonu buvo areštuotas ir 1950-1954 m. kalinamas Minlage (Komijoje).

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 116;
  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. – Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. – P. 167-168.
  • Laurinavičius J. Tremtiniai. III rinkinys. - Kaišiadorys, 1991. - P. 4-11.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos