Raudeliūnas Vytautas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Vytautas Raudeliūnas. KšM.
Vytauto Raudeliūno antkapinis paminklas Paparčių kapinėse 2009 m. R. Gustaičio nuotr.

Raudeliūnas Vytautas (1930 m. vasario 2 d. Padalių kaime, Žaslių sen. – 2002 m. gegužės 4 d. Vilniuje, palaidotas Paparčių kapinėse) - teisės istorikas, vienas iš Lietuvos tautininkų sąjungos atkūrėjų.

Turinys

Biografija

1939 m. pradėjo lankyti Padalių pradžios mokyklą, kurią baigęs, įstojo į Kaišiadorių gimnaziją. 1948 m. ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Ten po dviejų metų užbaigė vidurinę mokyklą, po to persikėlė gyventi į Irkutską, ten baigė Kūno kultūros technikumą ir dirbo mokytoju. 1954-1958 m. gyveno Kazachijos TSR sostinėje Alma-Atoje. Mokėsi Kūno kultūros institute, o jį baigęs įstojo į Kazachijos universiteto Teisės fakultetą. 1958 m. jam buvo leista grįžti į Lietuvą, į Vilnių. Čia jis tęsė teisės studijas Vilniaus universitete, kur jam pripažinta teisininko kvalifikacija. Baigęs mokslus metus dirbo Mokslų Akademijos teisės sektoriuje, po to kelerius metus Kultūros paminklų apsaugos institute. 1969 m. pradėjo dirbti Filosofijos, sociologijos ir teisės institute, kur dirbo iki pat mirties. Nuo 1992 m. pradėjo dėstyti teisės istoriją Vilniaus pedagoginiame universitete, vadovavo bakalaurų, magistrų, doktorantų darbams.

Mokslinė veikla

Visą savo gyvenimą V. Raudeliūnas skyrė mažai arba visai netyrinėtiems Lietuvos teisės istorijos klausimams, teisės istorijos paminklų tyrinėjimams, Lietuvos feodalinės teisės šaltiniams, domėjosi teisine mintimi Lietuvoje bei jos įtaka valstybingumo įtvirtinimui. Rinko rankraštinę medžiagą Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos archyvuose ir stengėsi ją publikuoti. Pradėjo „Lietuvos teisės paminklų“ seriją – išleido kelias reikšmingas Lietuvai knygas: 1982 m. pasirodė „Biržų dvaro teismo knygos 1620-1745“ (parengta kartu su R. Firkovičiumi), o 1988 m. – „Lietuvos vyriausiojo Tribunolo sprendimai (1583-1655)“ (parengta kartu su A. Baliuliu). Parašė šimtus straipsnių į įvairius leidinius. Nuo 1989 m. – Lietuvos tautininkų sąjungos, jos tarybos ir garbės teismo narys. Buvo vienas aktyviausių tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo procesų „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas” organizatorių ir vykdytojų. Prieš pat mirtį pasirodė jo ir kolegų A. Anušausko, V. Zabielos parengtas per 900 puslapių leidinys „Antikomunistinis kongresas ir tribunolo procesas“. Po jo mirties, 2003 m., buvo išleista „Žagarės dvaro teismo knygos (1670-1751)“, parengta su A. Baliuliu ir R.Firkovičiumi – ketvirtoji „Lietuvos teisės paminklų“ serijos šaltinių publikacija.

Galerija

Literatūra

  • Grinkevičiūtė A., Gustaitis R., Karvelytė-Balbierienė V. Vadovas po Žaslius. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2008. – P. 98-99;
  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 117-118.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos