Rokiškių piliakalnis ir senovės gyvenvietė

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Rokiškių piliakalnis iš pietų pusės. 2007 m. Kurilienės nuotr.
Rokiškių piliakalnio planas ir pjūvis. 1952 m. P. Tarasenkos brėž. (Kurilienė, 2009, p. 142)

Rokiškių piliakalnis ir senovės gyvenvietė yra Kruonio seniūnijoje, Rokiškių kaime, 0,8 km į pietus, pietvakarius nuo Lapainios ir Retenės upelių santakos, 0,25 km į pietvakarius nuo kairiojo Retenės upelio kranto ir 0,1 km į pietryčius nuo KubiliųRokiškiųKalvių kryžkelės su keliu į Plaskūnus, dešinėje kelio RokiškėsŠnipeliai pusėje.

Piliakalnis įrengtas atskiroje, nedidelėje kalvoje.

Šlaitai statūs, 7–8 m aukščio.

Aikštelė ovali, orientuota rytų – vakarų kryptimi, 1,5 m ilgio ir 3 m pločio. Iš šiaurės, rytų ir pietų pusių aikštelė buvo apjuosta iki 1,5 m aukščio ir 7,5 m pločio pylimu. Aikštelės vakarinė dalis nuslinkusi. Piliakalnio pietinėje papėdėje yra senos duobės pėdsakai ir senų bulviarūsių žymės.

Aplink piliakalnį yra papėdės gyvenvietė, užimanti 1,5 ha plotą.


Piliakalnis su senovės gyvenviete yra valstybės saugomas.


Turinys

Padavimai, pasakojimai

Kalbama, kad piliakalnį supylė prancūzų kariai. Kitas padavimas pasakoja, kad pagonybės laikais piliakalnyje stovėjusi pagonių bažnyčia, kuri vėliau nugrimzdusi į žemę.


Tyrinėjimai

Rokiškių piliakalnio papėdės gyvenvietės tyrimai. 2013 m. E. Pranckėnaitės nuotr.
Keramikos grublėtu paviršiumi šukės iš papėdės gyvenvietės. 2013 m. E. Pranckėnaitės nuotr.

Piliakalnis ir senovės gyvenvietė sistemigai netyrinėti. Pirmasis, dar 1888 m. piliakalnį aplankė ir aprašė E. Volteris. Tačiau piliakalnį jis palaikė ir pavadino pilkapiu. Piliaklnį vėliau 1943 m. žvalgė P. Tarasenka, 1953 m. - P. Kulikauskas, 1967 m. - A. Navarackas, 1971 m. - A. Tautavičius, 1977 m. - M. Černiauskas, 1993 m. - B. Dakanis. Žvalgymų metu papėdės gyvenvietėje buvo rasta lipdytos grublėtu ir lygiu paviršiumi keramikos šukių, molinio verpstuko fragmentas, geležies šlako, vytinės antkaklės fragmentas, skirtingose gyvenvietės dalyse pastebėtas kultūrinis sluoksnis.

2013 m. piliakalnio pietvakarinėje papėdėje esančioje gyvenviegtės dalyje atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai, kuriems vadovavo A. Vaitkuvienė. Ištyrus 21 kv. m. plotą, buvo nustaatyta, kad šioje gyvenvietės dalyje kultūrinis sluoksnis siekia 15-25 cm storį. Tyrimų metu buvo atidengtos 3 neaiškios paskirties duobės, rasta III-IV a. datuojamos grublėtosios keramikos šukių.


Piliakalnis datuotas I tūkstantmečio I puse.


Šaltiniai

 • Černiauskas M. Kaišiadorių rajono 1977 m. archeologijos paminklų kartografavimo ekspedicijos ataskaita. 1977. KPCA. F. 27. Ap. 1. B. 61, p. 4.
 • Degutienė V. Kaišiadorių rajono Kalvių apylinkės vietovardžių aprašymas. KšMA. B. 7, p. 12.
 • Grigonis P., Grigonis A., gim. Rokiškių k. Užrašė A. Kazla. 1935 m. lapkričio mėn. Lietuvos žemės vardynas. Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka.
 • Kulikauskas P. Istorijos ir teisės instituto archeologinė žvalgomoji ekspedicija 1953 m. birželio 2–16 d. 1953. LIIR. B. 23, p. 55–56.
 • Tautavičius A. 1971 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ataskaita (duomenys apie Kėdainių, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Trakų, Švenčionių, Raseinių ir Vilniaus rajonų archeologinius paminklus). 1971. LIIR. B. 313, p. 40–41, 96.
 • Vaitkevičius V. Kai kurie Užuguosčio – Aukštadvario apylinkių senovės bruožai. 1994. LIIR. B. 2231, p. 56–57.
 • Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. KPCA. F. 1. Ap. 1. B. 25, p. 211–221.
 • О раскопкахъ г. Вольтера въ Лидскомъ и Трокскомъ уездахъ Виленской губ. Rusijos materialinės kultūros istorijos instituto Sankt Peterburgo archyvas. F. 1. Nr. 1888/13a, p. 165.


Literatūra

 • Baubonis Z., Zabiela G. Lietuvos piliakalniai, T. I. Atlasas. Vilnius, 2005, p. 276–278.
 • Daugudis V. Rokiškių piliakalnis // Gimtinė. Vilnius, 1995, kovo 1–31, p. 3.
 • Kurilienė A. Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas. Kaišiadorys, 2009, p. 142-144.
 • Lietuvos TSR archeologijos atlasas, T. II. Piliakalniai. Vilnius, 1975, p. 146.
 • Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 117.
 • Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga. Kaunas, 1928, p. 225.
 • Vaitkuvienė A. Rokiškių piliakalnio papėdės gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais. Vilnius, 2014, p. 97.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos