Rudys Motiejus

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Rudys Motiejus (slapyvardis Lazdynas). (1922 m. Rudžių kaime, Žaslių valsčiuje) - partizanų kuopos vadas.

Domicelė ir Stasys Rudžiai augino penkis vaikus, tris sūnus ir dvi dukras. Šeima turėjo vos 5 ha žemės. 1940 m., Lietuvą okupavus sovietams, šeimos galva S. Rudys mirė.

M. Rudys nuo pat antrosios okupacijos pradžios pasitraukė į mišką. Iš pradžių priklausė Vaclovo Karecko-Jovaro vadovaujamam partizanų būriui. Nuo 1945 m. birželio mėn. perėjo į Petro Petkevičiaus-Dramblio būrį. Šiam būriui priklausė 15-20 partizanų. Netrukus iš eilinio partizano tapo kuopos vadu.

Pastebėję, kad slėptis didelėmis grupėmis yra pavojinga, nuo 1947 m. ėmė slapstytis mažesnėmis grupelėmis. Kartu su Adolfu Janulevičiumi-Balandžiu ir Bernardu Arbočiumi-Liepsniuku slėpėsi Rusių kaime įrengtame bunkeryje. Vieną kartą bunkeris buvo apsuptas stribų, tačiau partizanai besipriešindami sugebėjo pasitraukti sėkmingai. Du stribai buvo nukauti. Keršydami už nepavykusią operaciją, stribai nušovė B. Arbočiaus motiną.

Prasidėjus masinei legalizacijai, 1948 m. balandžio mėn. gavo padirbtus dokumentus Motiejaus Murausko pavarde (dokumentus buvo gavęs iš Juozo Markulio-Erelio). 1949 m. liepos pabaigoje išvyko gyventi į Šiaulius. Po kelių dienų buvo suimtas. Tuo metu jo šeimos nariai mama, sesuo Jadvyga ir brolis Bronius jau buvo ištremti į Krasnojarsko kr., Jarcevo r., Krivliako gyv. (ištremti 1948 m. gegužės 22 d.).

Šiauliuose M. Rudys kalėjo tris dienas, po to buvo išvežtas į Vilniaus saugumą. M. Rudys buvo tardomas įprastais sovietiniais metodais, patyrė daug kankinimų. Po visų tardymų Ypatingojo pasitarimo buvo nuteistas 25 metams lagerio. Kalėjo Rečnoj lageryje, Vorkutoje, Taišete, Irkutsko sr. 1956 m. liepos 17 d. bausmė sumažinta iki 10 metų. 1957 m. išsiųstas į tremtį Krasnojarsko kr., Jeniseisko r. Į Lietuvą grįžo 1969 m.


Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 15045/3.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 174, 175, 652, 653.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 672, 758, 785, 787, 794, 795, 797, nuotr. 63, 69.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai 1940-1953. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 62.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos