Rudys Zigmas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Rudys Zigmas (slapyvardis Smilga). (1918 m. Skėrių kaime, Žaslių valsčiuje - 1945 m. birželio 27 d.) - partizanas.

Rudžių šeimoje augo 7 vaikai: keturi broliai ir trys seserys. Z. Rudys nepriklausomoje Lietuvoje baigė gimnaziją, buvo gabus menui. Gražiai piešė, grojo smuiku, dainavo. Žmonės panema, kaip prieš karą su Skėrių kaimo jaunimu statė spektaklius ir juose vaidino. Kurį laiką dirbo Trakų apskrityje raštininku, todėl mokėjo dirbti rašomąja mašinėle.

Žinoma, kad jau nuo 1944 m. rugsėjo mėn. Z. Rudys tampa Didžiosios Kovos rinktinės štabo raštininku, vaikšto kartu su Jonu Misiūnu-Žaliu Velniu.

1945 m. birželio 27 d. siekiant sunaikinti J. Misiūną-Žalią Velnią ir jo štabą, remiantis partizanų ryšininko Dovydaičio (agentūrinis slapyvardis, galimas daiktas, jog tai Pranas Raudeliūnas) duomenimis, 33 pasienio pulkas įvykdė operaciją Žaslių valsčiuje. Buvo apsuptas Budelių, Rusių, Bučionių, Gegužinės, Tartoko ir Antanaičių k. rajonas, pridengtas dešinysis Neries krantas. Išdėstant pasalas buvo aptikti trys bunkeriai, kurių viename, Didžiosios Kovos rinktinės štabe, buvo įsitvirtinę Dobilo būrio partizanai. Mūšio metu žuvo trys partizanai. Tai būrio vadas Vaclovas Kareckas-Jovaras iš Budelių k. (Žaslių vals.), Z. Rudys ir Antanas Kacevčius–Dagilis iš Gilučių k. (Žaslių vals.). Pastarasis žuvo vykdant pasitraukusiųjų paiešką. Kareiviams pastebėjus, kad neatpažintas partizanas slepiasi pirtyje, pastaroji buvo uždegta. Operacijos metu į priešo rankas pateko daug svarbių štabo dokumentų. Buvo manoma, kad sudegęs pirtyje partizanas yra J. Misiūnas-Žalias Velnias. Per šią operaciją dėl galimų ryšių su partizanais buvo sulaikyti 34 asmenys. Žuvusiųjų palaikai buvo išniekinti Trakuose, užkasimo vieta nežinoma.

Z. Rudys dar prieš žūtį draugavo su Janina Žemaityte, rengėsi susituokti. Tuo metu kai J. Žemaitytė sužinojo apie sužadėtinio mirtį, jau laukėsi kūdikio. Gimusi Z. Rudžio duktė Regina savo tėvo niekada taip ir nepamatė.

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–41, ap. 1, b. 1734, l. 19-22.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 177, 178, 653.
  • Abromavičius S. Didžioji Kova. - Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. - P. 83–85.
  • Alekna V. Ūžė žalia giria. - Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 1999. P. 57–58.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis). 1 d. - Vilnius: Vaga, 1996. - P. 843–845.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 689, 709, 745-748, 799.
  • Kasparas K. Lietuvos karas. - Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. - P. 389–391.
  • Laisvės kovotojų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 7 d. 2 kn. - Vilnius: Margi raštai, 2010. P. 843–845.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai 1940-1953. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 36.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos