Sedleckas Romualdas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Sedleckas Romualdas (slapyvardžiai Karklas, Karkliukas). (1923 m. Žaliojo Rago viensėdyje, Žaslių valsčiuje - 1994 m., palaidotas Kaugonių kapinėse) - partizanas.

Kazio ir Agatos Sedleckų šeima gyveno Kaugonių kaime, augino devynis vaikus. Tarpukariu K. Sedleckas buvo išvykęs į Ameriką, ten užsidirbo pinigų, todėl sugrįžęs nusipirko 30 ha žemės (jo tėvai buvo bežemiai). Taigi vietinių gyventojų buvo laikoma pasiturinčia, gražiai gyvenančia šeima. Nelaimės ištiko 1944 m. vasarą. Sugrįžusi sovietinė valdžia paskelbė visuotinę mobilizaciją. R. Sedlecko brolis Jonas buvo sugautas ir išsiųstas į frontą, ten žuvo. Kalbama, kad R. Sedleckas turėjo atleidimą nuo karinės tarnyvo sovietinėje armijoje, bet į mišką išėjo savo noru.

Nuo 1944 m. gruodžio mėn. įėjo į Andriaus Petkevičiaus-Aguonos būrio sudėtį. 1945 m. lapkričio 17 d. A. Petkevičiui žuvus R. Sedleckas buvo netoliese, tačiau žūties išvengė.

Dar 1946 m. vasario mėn. R. Sedleckas buvo areštuotas savo namuose, kai trumpam buvo sugrįžęs iš miško. Visgi laimingo atsitiktinumo dėka nuo kareivių pavyko pasprukti.

1946 m. liepos mėn. R. Sedleckas ir Bronius Krilavičius-Liepa buvo pakviesti į Jono Misiūno-Žalio Velnio apsaugos būrį. Nuo tada šie trys partizanai vaikščiojo kartu Žaslių, Vievio, Semeliškių apylinkėse.

Apygardos vadu tapus Vytautui Pečiūrai (ag. Griežtui) R. Sedleckas juo nepasitikėjo. Kadangi vengė tiesioginio pavaldumo, saugumas į jį žiūrėjo ypač įtariai. Nesutiko net išduoti padirbtus dokumentus.

1946 m. gruodžio 30 d. pagal agentų-informatorių pateiktus duomenis Žaslių valsčiaus MVD skyrius pravedė operaciją Kaugonių k. rajone. Operacijos metu buvo aptikta palapinė, kurioje slėpėsi du partizanai. Prasidėjus susišaudymui vienas Putino būrio partizanas Juozas Lekavičius-Liepa iš Kaugonių k. (Žaslių vals.) žuvo. R. Sedleckas buvo sužeistas, tačiau jam pavyko sėkmingai pasislėpti. Operacijos metu buvo paimti partizanų ginklai ir įvairūs dokumentai.

Sužeistas R. Sedleckas buvo nuvežtas į Abromiškes, gydytis turėjo Golubaičių tvarte. Septintą dieną po sužeidimo ranka pradėjo gangrenuoti. Pasirūpinus netikrais dokumentais R. Sedleckas buvo paguldytas į Vytauto Didžiojo ligoninę Kaune. Bijodamas, kad gali būti išaiškintas, po 9 dienų iš ligoninės išėjo. Ona Trakimaitė-Ožka pasirūpino R. Sedlecko dokumentais ir apgyvendino Vilniuje pas savo motiną. Jis gavo padirbtus dokumentus Vinco Raišio pavarde.

1948 m. vasario 16 d. R. Sedleckas buvo suimtas Vilniuje. Tų pačių metų gegužės mėn. buvo nuteistas 25 m. lagerio ir 5 m. tremties. Kalėjo Norilske, Intoje, Džezkazgane, Spaske. Paleistas 1959 m. Paleistas iš lagerio apsigyveno Krasnojarske. Į Lietuvą grįžo 1967 m. Gyveno Baisogaloje (Kėdainių r.).

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14740.
  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 142-149.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 167-169, 657.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 1 d. - Vilnius: Vaga, 1996. - P. 843, 846, 865, 866.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 804-827.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 4 d. - Vilnius: Margi raštai, 2004. - P. 569, 607–611, 614.
  • Laisvės kovotojų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 7 d. 2 kn. - Vilnius: Margi raštai, 2010. - P. 101, 114–118, 120, 134, 182.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 42.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos