Skarbiškės

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Skarbiškės (Skarbiškis), kaimas, buvęs Nemaitonių apylinkėje, 4 km į šiaurės vakarus nuo Varkalių, 15,5 km į pietvakarius nuo Kaišiadorių.

Turinys

Istorija

Skarbiškių užusienis (13 gyventojų katalikų) minimas Apie 1860 m. Kalvių parapijos gyvenviečių sąraše. 1889 m. kaime buvo 2 sodybos, 24 gyventojai rusai. 1897 m. minimos dvejos Skarbiškės: palivarkas su 9 gyventojais ir 40 dešimtinių žemės, priklausęs grafui Pliateriui, ir kaimas, kuriame gyveno 21 gyventojas ir buvo 62 dešimtinės žemės. 1909 m. kaime gyveno Jekaterinos Markuntovič, Motiejaus Ignatovičiaus ir Josifo Linkevičiaus šeimos. 1923 m. Skarbiškių dvare buvo 5 sodybos, 34 gyventojai; Lietuvos gyventojų surašymo medžiagoje kaimas neminimas. 1931 m. kaime - 3 sodybos ir 65,28 ha žemės. Kaimas, kuriame buvo 79,33 ha žemės, 1932 m. išskirstytas į vienkiemius. Žemė buvo padalinta 5 gyventojams: Petrui Korsakovui (23,36 ha), Kirilui Korsakovui (17,36 ha), Agafijai Mostovienei (7,50 ha), Jonui Patašovui (14,99 ha), Pilipui Patašovui (16,12 ha). 1943 m. priverstiniams darbams į Vokietiją išvežtas Leonas Mostovas. 1947 m. buvo 12 sodybų, 58 gyventojai. Kaimas panaikintas 1986 m. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku.

Vietovardžiai

Kovaičių pradžios mokyklos mokytoja Teklė Dikinytė 1935 m. lapkričio mėnesį užrašė Skarbiškių kaimo vietovardžius. Pateikėjas - Jonas Potašovas, gimęs tame pačiame kaime.

Amšara – raistas. Kupstuotas, apaugęs krūmais, labai klampus. 2 ha dydžio. Apie 50 m į pietvakarius nuo Skarbiškių kaimo.

Balšaja garada – kalnas, dirbama žemė. Baltžemis su moliu ir smėlis. Apie 150 m į šiaurės rytus nuo Seriedneja požnia.

Barisofka – pieva. „Baltžemis, lygi tik vakaruose gulintis galas kupstuotas, apaugęs krūmais”. Apie 300 m į vakarus nuo Skarbiškių kaimo.

Skarbiškės – kaimas su 6 gyvetojais. 1922 m. išsiskirstė į viensėdžius. „Kaimas ėjo baudžiavą gr. Chrapovickiui. Vėliau perėjo grafo Pleterio žinion”.

Seriedneja požnia – pieva. Baltžemis, lygi. 1 ha dydžio. Apie 50 m į pietus nuo Skarbiškių kaimo.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 131.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos