Skeirytė Ona

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Ona Skeirytė (g. 1882 m. spalio 27 d. (lapkričio 8 d.) Rokiškio apskr. Kuokšių kaime) – pedagogė.

Vilniuje baigusi lietuvių vakarinius dviejų metų kursus, įsteigtus „mylėtojų apšvietos kuopos“ 1909 m.; Pagreitintus trijų mėn. „Lietuvių komiteto nukentėjusiems nuo karo šelpti“ pedagoginius kursus 1915 m. ir Švietimo ministerijos parengiamuosius šešių mėn. mokytojų kursus Kaune 1919 m. balandžio 12 d. Vasaros mokytojų kursuose mokėsi 1920, 1921 ir 1922 m.

Mokytojauti pradėjo slaptoje lietuvių mokykloje Marijampolės kaime, 16 varstų nuo Vilniaus, kun. Juozapo Kuktos, minėtos kuopos įgaliotinio, paskyrimu 1909 m. lapkričio 15 d. Paskui to paties įgaliotinio buvo paskirta į Kaltinėnų parapiją, kur du metus mokytojavo Ožkynių (1910-1911 m.; paskirta 1910 m. spalio 14 d.) ir Kratonų (1911-1912 m.; paskirta 1911 m. spalio 12 d.) slaptose lietuviškose mokyklose. Tais pačiais metais (1912 m.) spalio 27 d. išsiųsta į Kaišiadorių parapiją, kur ketverius metus mokytojavo slaptose lietuviškose mokyklose. Gudienos kaime (1912-1913 m.; paskirta 1912 m. spalio 28 d.), Eitekonių kaime (1913-1915 m.; paskirta 1913 m. lapkričio 2 d.) ir Vilionių kaime, „Nukentėjusiems nuo karo šelpti draugijos“ palaikomoje mokykloje mokytojavo 1915-1916 m. (paskirta 1915 m. gruodžio 10 d.) tame pačiame kaime okupantų vokiečių valdžios paskyrimu mokytojavo 1916-1917 m.

Trakų apskrities Švietimo ir Kultūros komisijos buvo paskirta mokytojauti į Miežonių pradžios mokyklą 1919 m. spalio 23 d. – joje mokytojavo vienerius metus. Paskui Vladikiškių pradžios mokykloje (kuri buvo Stasiūnų kaime) dvejus metus. Nuo 1922 m. rugsėjo 1 d. du metus mokėsi M. M. seminarijoje (baigė du kursus) ir gavo jaunesniojo mokytojo teises. 1924 m. rugsėjo 1 d. paskirta mokytojauti į Pajautiškių pradžios mokyklą.

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 1249. L. 118, 121. Miežonių pradžios mokyklos mokytojos Onos Skeirytės tarnybos lapas. 1920 m.;
  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 1288. L. 83. Pajautiškių pradžios mokyklos mokytojos Onos Skeirytės užpildyta anketa. 1925 m. balandžio 27 d.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos