Slanina Pranas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Slanina Pranas (slapyvardžiai Jokeris, Varna). (1924 m. Kairiškių kaime, Žiežmarių valsčiuje - 1948 m. sausio 17 d. Eigeniškių kaime) - partizanų būrio vadas.

Petro ir Bronės Slaninų šeimoje augo 8 vaikai, septyni sūnūs ir dukra. Šeima turėjo vos 3 ha žemės, taigi vertėsi pakankamai skurdžiai.

1944 m. liepos pabaigoje P. Slanina kartu su broliais Antanu (g. 1923 m.) ir Jonu (g. 1919 m.) buvo mobilizuoti į sovietinę kariuomenę. J. Slanina iš karto buvo išsiųstas į Vakarų frontą, tačiau iš kariuomenės dezertyravo ir grįžo slapstytis į tėviškę. Kiti du broliai A. ir P. Slaninos taip pat pabėgo iš apmokymų Pabradėje.

Iš pradžių broliai slapstėsi namuose, po krosnimi įrengtoje slėptuvėje, tačiau netrukus pasitraukė į mišką, įsiliejo į Mykolo Kuzinevičiaus-Serbento vadovaujamą partizanų būrį.

1945 m. vasarą P. Slanina mokėsi mėnesio trukmės partizanų puskarininkių kursuose Kaukinės miške. Jam buvo suteiktas partizanų karinis laipsnis, paskirtas Serbento kuopos skyriaus vadu. Netrukus žuvus būrio vadui Stasiui Stankevičiui-Balandžiui, perėmė jo pareigas. Tuomet pasikeitė slapyvardį į Varna, nes visi jo būrio vyrai slapyvardžiams turėjo pasirinkę paukščių vardus.

1947 m. sausio 17 d. sovietinės įgulos kareiviai vykdė patikrinimus Kurnaičių miške. Per apiešką buvo surasti besislapstantys partizanai. Susidūrimo metu P. Slanina žuvo. Tačiau dar prieš tris dienas, sausio 14 d. jam buvo pavykę išsisukti nuo mirties. Besišildant su draugu prie laužo juos užtiko stribai, susidūrimo metu P. Slanina buvo sužeistas. Manoma, kad kareiviai iš anksto žinojo apie partizanų buvimo vietą. Žuvusiojo kūnas buvo išniekintas Žiežmariuose, po to užkastas senosiose žydų kapinėse.


Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 134-137, 662.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 727.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai. Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 36.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos