Stankevičius Juozapas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Stankevičius Juozapas (1903 m. kovo 19 d. Žardelių k., Griškabūdžio vlsč. – 1974 m. lapkričio 4 d. Kaune) – kunigas, kanaunininkas, Kaišiadorių vyskupijos valdytojas (1949–1957 m.)

Biografija

Mokėsi pas daraktorius, o 1913–1917 m. – Gražiškių pradžios mokykloje, 1917–1921 m. – Kudirkos Naumiesčio mokykloje. 1921 m. įstojo pranciškonų vienuolyną, iš jo pasiųstas mokytis į Vokietiją. 1925 m. paliko vienuolyną ir įstojo į Kauno kunigų seminariją, nuo 1926 m. studijavo Lietuvos universitete. Kunigu įšventintas 1930 m. birželio 14 d. Dirbo įvairių mokyklų kapelionu. 1931 m. gavo teologijos licencijatą. 1932–1934 m. Mūsų laikraščio redaktorius. Nuo 1938 m. buvo vaikų sąjungos angelaičių vadas. Parengė ir išleido gimnazijoms bei mokykloms įvairių tikybos vadovėlių. Per pirmąjį bolševikmetį panaikinus kapelionų pareigybes – Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios klebonas. Nacių valdymo metais vėl grįžo į Kauną eiti kapeliono pareigas. 1944 m. pabaigoje tapo Kauno kunigų seminarijos dėstytoju. 1946 m. gruodžio 28 d. suėmus Kauno arkivyskupijos kurijos kanclerį kun. Vincentą Milešką, šios pareigos atiteko kan. J. Stankevičiui. Nuo 1947 m. vasario 3 d. tapo Kauno arkivyskupijos, o nuo 1949-ųjų – Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijų valdytoju. 1949 m. jam pavyko pasiekti, kad nebūtų vykdoma Religinių kultų reikalų įgaliotinio Broniaus Pušinio nuostata – leisti veikti katalikų bažnyčioms tik apskričių ir valsčių centruose. Pats kun. J. Stankevičius sovietinio saugumo taip pat buvo sekamas. 1953 m. jam suteiktas teologijos daktaro vardas. 1958 m. gegužės 1 d. arkivyskupas J. Skvireckas kun. dr. J. Stankevičiui suteikė kanaunininko titulą. Įsitikinus, kad kan. J. Stankevičius Apaštalų Sosto nebus nominuotas vyskupu, reikalaujant valdžiai, 1965 m. gegužės 5 d. atsisakė Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos valdytojo pareigų. Netrukus paskirtas Kauno Prisikėlimo bažnyčios altaristu. Mirė 1974 m. lapkričio 4 d. Kaune.

Literatūra

  • Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas (sudarytoja Svetlana Poligienė). Vilnius, 2006.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos