Stempožeckas (Stempužis) Juozas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Juozas Stempožeckas (Stempužis). Nuotrauką pateikė A. Stempužienė.
Juozas Stempožeckas (Stempužis) radijo studijoje. Nuotrauką pateikė A. Stempužienė.

Stempožeckas (Stempužis) Juozas (1920 m. birželio 24 d. Kaišiadoryse – 1992 m. balandžio 24 d. Klyvlende, JAV, palaidotas Klyvlendo Visų Sielų kapinėse) - lituanistas, visuomenininkas, ilgametis Klyvlendo lietuviškos radijo programos „Tėviškės Garsai“ (JAV) vedėjas.

1929-1939 m. mokėsi Kaišiadorių gimnazijoje. 1939 m. įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Teisių skyrių, 1940 m. įstojo į Kauno universiteto Statybos fakulteto Architektūros skyrių; abu kartus studijų net nepradėjo. 1944 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Literatūros ir istorijos skyrių. Kartu studijavo Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultete meno istoriją. 1942-1944 m. pirmininkavo Vilniaus pedagoginio instituto studentų atstovybei. Karo metais jis buvo Lietuvos vienybės sąjūdžio Centro valdybos narys ir šio sąjūdžio pogrindinio laikraščio „Atžalynas“ redakcinės kolegijos narys. 1944 m. pasitraukęs iš Lietuvos, studijavo Vienos ir Tiubingeno universitetuose, aktyviai dalyvavo liet. išeivių kultūrinėje veikloje: buvo vienas lietuvių studentų sąjungos „Lituania“ steigėjas ir pirmininkas Vienoje, taip pat liet. ansamblio organizatorius. Išeivijoje Stempožeckas sulietuvino savo pavardę į Stempužį. 1948 m. Vokietijoje vedė Aldoną Butkutę is Jurbarko. Ji su Juozo pagalba daug pasieke dainos mene, išleido savo įdainuotų plokštelių. 1945-1952 m. J. Stempužis buvo Lietuvių Tautinio meno ansamblio „Čiurlionis“ pirmininkas, administravo koncertus Vakarų Vokietijoje ir JAV. 1949 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Klyvlende, kur dirbo lietuviškos radijo programos „Tėvynės Garsai“ pranešėju, o vėliau – radijo valandėlių vedėju. 1949 m. perėmė vadovavimą programai „Tėvynės Garsai“, kuriai vadovavo iki mirties. Parengė apie 3000 laidų. Po jo mirties šias pareigas perėmė jo žmona A. Stempužienė. J. Stempužis buvo aktyviai įsijungęs į lietuviško gyvenimo darbus, dalyvavo ir amerikietiškose organizacijose. Gavo daug įvairių diplomų, padėkų – nuo JAV prezidento iki įvairių amerikietiškų organizacijų. Yra paskelbęs publicistinių straipsnių, taip pat straipsnių literatūros bei dramos kritikos klausimais JAV liet. periodiniuose leidiniuose „Jaunoji Lietuva“, „Aukštaičių žemė“, „Mūsų kelias“, „Draugas“, „Dirva“. 10 m. dėstė liet. literatūrą vysk. M. Valančiaus lituanistinėje mokykloje, trejus metus buvo jos direktorius.

Galerija

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 121.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos