Surginevičius Henrikas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Henrikas Surginevičius
Joniškio (Molėtų r.) bažnyčia ir jos klebonas Henrikas Surginevičius. Vinjetė iš albumo „Kaišiadorių vyskupija. 1957“.

Surginevičius Henrikas (1912 m. rugpjūčio 26 d. Žaslių miestelyje - 1979 m. birželio 25 d. Žasliuose, palaidotas Žaslių bažnyčios šventoriuje) - kunigas.

1923 m. rugsėjo 1 d. įstojo į Žaslių pradžios mokyklą Nr. 1, mokėsi joje ketverius metus iki 1927 m. birželio 4 dienos. 1927-1931 m. mokėsi Kaišiadorių valdžios vidurinėje mokykloje ir baigė ketverių klasių kursą. 1931-1934 m. mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje, 1934-1935 m. mokėsi Kaišiadorių valdžios vidurinėje mokykloje. Baigęs Kauno kunigų seminariją, 1942 m. kovo 21 d. įšventintas kunigu. Ėjo vikaro pareigas: nuo 1942 m. birželio mėnesio Jiezne, lapkričio mėnesį Kuktiškėse ir nuo 1943 m. rugsėjo mėnesio Kietaviškėse. Čia būdamas susirgo ir 1944 m. gulėjo ligoninėje Vilniuje. Nors buvo paskirtas vikaru į Kaišiadoris, jam 1944 m. leista pasigydyti į Molėtus ir gyventi pas kun. Joną Dzekunską. 1944 m. spalio 3 d. jis atvyko į Daugus, kur ėjo vikaro ir kapeliono pareigas. 1945-1949 m. laikinai buvo paskirtas Kalvių klebonu ir iki 1950 m. balandžio mėn. Beižionių administratoriumi. 1950 m. balandžio 4 d. atvyko į Bijutiškį, o 1952 m. birželio 1 d. į Joniškį klebono pareigoms. Joniškyje iš pagrindų suremontuoja jau visai sugrovusią koplyčią. 1957 m. balandžio 20 d. kun. H. Surginevičius buvo atleistas iš Joniškio ir paskirtas Kirdeikių bažnyčios klebonu; čia išbuvo iki 1959 m. rugpjūčio vidurio. Į Krikštėnus klebonauti kun. H. Surginevičius atvyko 1959 m. rugpjūčio 13 d. Čia pradėjo remontuoti bažnyčią – įdėjo lubas ir skarda uždengė stogą. 1963 m. susirgęs, ilgesnį laiką gydėsi Vilniaus ligoninėje. Vėliau (1964 m.) jam leista gyventi pas motiną Žasliuose. Krikštėnų parapiją laikinai aptarnavo Bagaslaviškio klebonas. Paties ligonio prašymu Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų valdytojas kan. P. Bakšys 1963 m. gruodžio 12 d. raštu atleido jį iš Krikštėnų klebono pareigų ir paskyrė Žaslių altarista. Dar 1965 m. buvo skiriamas Kernavės klebonu, bet po kelių mėnesių tas raštas atšauktas. Šv. Mišias leista laikyti kambaryje.

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1767. Ap. 3. B. 1124. L. 2. Pažymėjimas. 1927 m. birželio 5 d.; L. 7. Kaišiadorių valdžios vidurinės mokyklos pažymėjimas. 1931 m. rugpjūčio 27 d.; L. 8. Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijos su komercinėmis klasėmis pažymėjimas. 1935 m. rugpjūčio 31 d.; L. 9. Kaišiadorių valdžios vidurinės mokyklos pažymėjimas. 1935 m. rugsėjo 12 d.

Literatūra

  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla. 1996. - P. 212-213.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos