Tomkus Jonas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Jonas Tomkus apie 1965 m. LCVA
Bagaslaviškio bažnyčia ir jos klebonas Jonas Tomkus. Vinjetė iš albumo „Kaišiadorių vyskupija. 1957“.
Kunigo Jono Tomkaus kapas Želvos bažnyčios (Molėtų r.) šventoriuje. R. Gustaičio nuotr. 2013 m. gegužės 11 d.

Jonas Tomkus (1924 m. gegužės 9 d. Miežonių kaime, Kaišiadorių valsčiuje – 1989 m. vasario 28 d. Želvoje, palaidotas Želvos bažnyčios šventoriuje) – kunigas.

Gimė mažažemio valstiečio šeimoje. 1935 m. baigė Miežonių pradžios mokyklą. 1940 m. įstojo į Kaišiadorių statybos amatų mokyklą ir 1943 m. ją baigė. 1943-1944 m. m. mokėsi Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje ir baigė I kursą. 1944 m. rudenį įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1946 m. ateistinės valdžios sprendimu turėjo iš Kunigų seminarijos išstoti. Tada mokėsi Vilniaus I suaugusiųjų vidurinėje mokykloje. Ją baigęs, 1947 m. rudenį grįžo į Seminariją. Paskutiniais studijų metais, 1952 m. rugsėjo 21 d. gavo kunigo šventimus. 1953 m. trumpai dirbo Molėtų vikaru, laikinai Žaslių klebonu, visus 1954 metus – Beižonių klebonu. Tolesnė darbo eiga buvo pastovesnė: 1954 m. gruodis – 1960 m. gegužė – Bagaslaviškio, 1960 m. birželis – 1968 m. gegužė – Skudutiškio, galiausiai iki mirties Želvos klebonas. 1987 m. gegužės 15 d. paskirtas Giedraičių dekanato vicedekanu, 1988 m. birželio 18 d. – dekanu. Palaidotas 1989 m. kovo 3 d. Želvos šventoriuje. Laidojo jo eminencija kardinolas Vincentas Sladkevičius, dalyvavo apie 90 kunigų ir labai didelė minia tikinčiųjų.

„A. a. kun. Jonas Tomkus buvo tvirtas šventų tradicijų puoselėtojas, labai nuoširdus, kunigų ir žmonių mylimas sielų ganytojas, uolus išpažinčių klausytojas ir pamokslininkas. Pamoksluose kreipdavosi: „Gerieji žmonės!”. Užtat ir ant jo paminklo užrašyta: “Gerieji žmonės, pasimelskite už mane”.

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-181. Ap. 7. B. 12. Nr. 12. L. 1. Įskaitos kortelė.; L. 4. Dvasininko anketa. 1966 m. lapkričio 5 d.; L. 5. Autobiografija. 1966 m. lapkričio 5 d.

Literatūra

  • A. A. Kun. Jonas Tomkus (Kš) (1929-1959-1990) // Katalikų kalendorius žinynas 1991 / sud. kun. V. Aliulis, kun. A. Belickas. – Vilnius: „Katalikų pasaulio“ leidykla, 1991. – P. 164, 165.
  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 276-177 (parašyta kan. J. Jonio).

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos