Trakimas Pranas (Kazio)

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
16:09, 26 lapkričio 2015 versija naudotojo Auguste (Aptarimas | įnašas)
(skirt) ←Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija→ (skirt)
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Trakimas Pranas (Kazio) (slapyvardis Arnoldas). (1916 m. Kazimieravos viensėdyje, Žaslių valsčiuje - 1985 m.) - partizanų kuopos vadas.

Emilija ir Kazys Trakimai augino 10 vaikų: 6 sūnus ir 4 dukras. Nors vaikai buvo labai skirtingo amžiaus, šeima buvo draugiška ir darbšti. 1944 m. mirė šeimos galva.

Tarpukariu P. Trakimas buvo Lietuvos kariuomenės puskarininkiu. 1944 m. kovo 5 d. vokiečių išvežtas į Vokietiją. 1945 m. liepo mėn. sugrįžo į Lietuvą, buvo suimtas Kaišiadorių NKVD, tačiau paleistas. Po to įsiliejo į partizanų gretas. Kita versija, kad sugrįžus sovietinei sistemai, P. Trakimas mėgino pasitraukti į Vakarus, nes bijojo keršto dėl to, kad vokiečių okupacijos metais buvo Garliavos malūno vedėju. Visgi pasitraukti į Vakarus nepavyko. Grįžęs namo susirado Prano Petkevičiaus-Kariūno vadovaujamą partizanų būrį ir į jį įstojo.

Nuo 1945 m. rugsėjo mėn. tapo 2-o bataliono 4-os kuopos vadu, o nuo 1946 m. sausio 12 d. - A rinktinės ryšių karininkas su Didžiosios kovos apygardos štabu.

1946 m. kovo 12 d. Kaišiadorių valsčiaus NKVD skyriaus kariuomenė Pyplių k. (Kaišiadorių vals.) sužeidė ir sulaikė kuopos vadą P. Trakimą-Arnoldą. Tos pačios operacijos metu žuvo P. Trakimo adjutantas Bernardas Švenčionis-Berželis iš Ilgakiemio k. (Žaslių vals.) ir Alfonsas Laurušonis-Šermukšnis iš k. Miežonių k. (Kaišiadorių vals.). Bataliono vadas Petras Klimavičius-Uosis iš Baroniškių k. (Kaišiadorių vals.) buvo sužeistas, tačiau paėmęs arklį sugebėjo pabėgti.

Suimtas P. Trakimas turėjo iškęsti visus tardymus ir kankinimus. Kalėjo Irkutsko sr. lageriuose.

Jo šeima, mama Emilija, broliai Vincas, Zigmas, Jonas ir sesuo Ona 1948 m. gegužės 28 d. ištremti į Krasnojarsko kr., Jarcevo r., N. Gorodoko gyv. Brolis Kazys žuvo partizanaudamas 1945 m. balandžio 13 d.

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–41, ap. 1, b. 1731, l. 151-154.
  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–41, ap. 1, b. 1734, l. 167–169.

Literatūra

  • Abromavičius S. Partizanų motinos. - Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2010. - P. 112.
  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 186, 683, 684.
  • Kasparas K. Lietuvos karas. - Kaunas: Lietuvos plitinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. P. 438, 473–474.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai 1940-1953. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 43.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos