Tuškevičius Pranas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Tuškevičius Pranas (slapyvardis Račiukas). (1925 m. Rumšiškėse) - partizanų ryšininkas ir žvalgas.

Izidoriaus (g. 1894 m.) ir Veronikos (g. 1987 m.) Tuškevičių šeimoje augo penki vaikai: broliai Pranas, Jonas (g. 1931 m.), Antanas (g, 1936 m.) ir seserys Genė (g. 1921 m.), Marija (g. 1923 m.). Tėvai turėjo vos 3 ha žemės, todėl šeima prisidurdavo iš tėvo amato - gamino roges, bet daugiausia darė ratus.

P. Tuškevičius baigė 4 gimnazijos klases, po to Kaišiadorių amatų mokyklą. Vokiečių okupacijos metus praleido tėvų namuose. Karo metais Tuškevičių namai sudegė, todėl šeima išsikėlė gyventi į Užtakų kaimą, pas Oną Litvinskienę. Sugrįžus sovietų valdžiai, 1944 m. rugsėjo mėn. buvo mobilizuotas į okupacinę kariuomenę, Lietuviškoje atsargos šaulių divizijoje Jarceve atliko 4-5 mėnesių apmokymus. Po jų sugrąžintas į Lietuvą, Gaižiūnų poligoną. Praėjus dar kiek laiko, P. Tuškevičius buvo paimtas į frontą, tačiau 1945 m. sausio mėn. sugebėjo iš važiuojančio traukinio pagėbti. Sugrįžęs pas tėvus į Užtakų k. ėmė slapstytis. O. Litvinskienės sodyboje esančiame tvarte išsikasė bunkerį, kuriame išsislapstė gana neilgai, kadangi Pravieniškių miestelyje buvo sulaikytas rusų. Nuvežus į Kauno saugumą, prasidėjo tardymai. Paaiškėjus, kad P. Tuškevičius pabėjęs iš kariuomenės ėmė grasinti kalėjimu. Buvo duotas ir kitas variantas - stoti į "liaudies gynėjų" būrį.

Vengdamas kalėjimo, P. Tuškevičius sutiko tapti stribu. Paleido gyventi į Rumšiškes. Tuo metu jis draugavo su Veronika Ignatavičiūte, todėl P. Tuškevičius buvo priimtass gyventi pas Ignatavičius Kapitoniškių kaime. Šiuose namuose užsimezgė P. Tuškevičiaus ir partizanų pažintis. Veronika Ignatavičiūtė irgi buvo partizanų pagalbininkė. Ji ir P. Tuškevičius susituokė 1947 m. gegužės 5 d. Partizanų būrio vadas Romualdas Randis-Meška sutiko, kad P. Tuškevičius liktų tarnauti stibų būryje, o partizanams perdavinėtų žinias, kartais ginklų. Taigi nuo 1946 m. P. Tuškevičius tapo A rinktinės 2-o bataliono Meškos būrio ryšininku ir žvalgu. Daugiausia susitikinėti teko su ryšininku Antanu Sikadolsku, palaikė ryšį su partizanu Bernardu Pūru-Žilvičiu.

Iš pradžių P. Tuškevičius nepasitikėjimo nekėlė, tačiau netrukus, norėdamas išgelbėti nuo suėmimo Emiliją Jočiūnaitę, bandė ją perspėti, kad pasislėptų. Neradęs E. Jočiūnaitės namuose, šią informaciją perdavė jos kaimynei Onai Kazakevičiūtei, kuri buvo NKVD užverbuota ir dirbo jiems "Saulutės" slapyvardžiu. Nors P. Tuškevičius buvo įduotas, tą kartą sugebėjo išsisukti.

1948 m. liepos mėn. P. Tuškevičių mėgino suimti, bet šis, pats atėjęs į miliciją ėmė įtikinėti apie nesusipratimą. Laimingo atsitiktinumo dėka vėl buvo paleistas, bet įtardamas, kad gali būti sekamas laikėsi nuo partizanų atokiau, kartais užsukdavo į stribyną.

Saugumui surinkus pakankamai duomenų, remiantis agentų "Malka" ir "Savas" informacija, P. Tuškevičius 1948 m. spalio 20 d. buvo areštuotas. Iš pradžių tardė Žaslių stribyje leitenantas Tomas Zelionka. Vėliau buvo laikomas Kaišiadorių saugume, galiausiai nuvežtas į Kauną. Nuteistas 25 m. lagerio su turto konfiskavimu. Buvo apkaltintas ne tik tuo,kad palaiko ryšius su partizanais. Saugumas išsiaiškino, kad 1948 m. gegužės mėn. kartu su Jonu Gagu ir Jonu Varnu paruošė Rumšiškių užėmimo planą, siekdami likviduoti sovietinį-partinį aktyvą, iš valsčiaus MGB ir MVD skyrių paimti ginklus ir dokumentus.

Kalėjo Irkutsko sr., Angarlage. Dirbdamas šachtose buvo suluošintas, todėl 1956 m. paleistas į tremtį pas žmoną. Ši, po vyro arešto buvo nėščia. Gimus kūdikiui V. Tuškevičienė 1949 m. kovo 25 d. ištremta į Usoljės r., Žilvino gyv. Kūdikis po kelių savaičių mirė. Abu, vyras ir žmona, iš tremties į Lietuvą grįžo 1958 m. gegužės mėn.


Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–1, ap. 58, b. 35281/3.
  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–11, ap. 1, b. 1052, l. 162.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 77-79, 685.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 868, 870, 875, 897-916.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 7 d. 2 kn. - Vilnius: Margi raštai, 2010. - P. 130.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos