Tutinas Jonas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Jono Tutino kapas Palomenės bažnyčios šventoriuje. 2011 m. R. Gustaičio nuotr.

Tutinas Jonas (1894 m. Šalių k., Kuktiškių par. - 1941 m. Palomenėje, palaidotas Palomenės bažnyčios šventoriuje) – kunigas, Palomenės vikaras, vėliau klebonas.

Gimė vargingoje valstiečių šeimoje. Gavęs 4 klasių pažymėjimą, 1919 m. rudenį atvyko į Vilnių ir buvo priimtas į I Kunigų seminarijos kursą. Seminarijoj buvo 8 kursai: 3 gimnazijos, 1 filosofijos ir 4 teologijos. Todėl tik po 8 metų (1928 m. kovo 24 d.) įšventintas kunigu. Buvo paskirtas vikaru į Zdzianciolą (Baltarusija, Slonino apskr.), kitais metais perkeltas vikarauti į Eišiškes (1929-1931). 1931 m. jis paskiriamas Pelesos (Lydos apskr.) klebonu, kad pastatytų ten mūrinę bažnyčią. 1935 m. bažnyčia jau buvo pastatyta. Pelesa buvo lenkų rankose, o lietuvis klebonas pasirodė esąs pavojingas: policija jį atvežė prie demarkacijos linijos ir išstūmė lietuvių pusėn. Vysk. Juozapas Kukta priėmė į savo vyskupiją. Kun. J. Tutinas paskiriamas vikaru pas senelį kun. Vincentą Valavičių į Palomenę. Jam mirus, liko klebonu. Palomenėje pagyveno tik 4 metus (1937-1941). 1939 m. norėjo grįžti Peleson, bet nebuvo galimybės. Prasidėjus karui, kun. J. Tutinas besitraukiančių sovietinės armijos karių buvo sušaudytas Palomenės klebonijoje kartu su kitais bažnyčios tarnais. Jis vienas iš tų septynių vyskupijos kunigų, kurie žuvo frontui slenkant į Rytus.

Literatūra

  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 75.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos