Vaicekauskas Bronius

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Vaicekauskas Bronius (slapyvardis Piratas). (1921 m. Dubelių kaime - 1973 m. Rusijoje) - partizanų būrio vadas.

Vaclovo ir Domicelės Vaicekauskų šeimoje augo trys vaikai: broliai Bronius, Vaclovas (g. 1919 m.) ir sesuo Bronė (g. 1923 m.). Tėvai turėjo didelį, 50 ha ūkį.

B. Vaicekauskas mokėsi Neprėkštos pradžios mokykloje, galvojo apie kario tarnybą. 1938 m. kartu su pažįstamu Pranu Petkevičiumi išėjo savanoriais į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo husarų pulke Žaliakalnyje, Kaune, baigė puskarininkių mokyklą.

1940 m. B. Vaicekauskas iš karinės tarnybos buvo atleistas, sugrįžęs namo į Dubelių k. ėmė slapstytis. Prasidėjus karui gavo šaukimą į vokiečių komendantūrą Kaišiadoryse, išsiųstas tarnybai į Leningradą. 1942 m. buvo sužeistas, gydyti buvo išvežtas į Prancūziją. Išsigydęs vėl tarnavo vokiečių kariuomenėje Berlyno gynėjų gretose, vėliau buvo išsiųstas į Latviją, iš ten jau grįžo namo.

Karo pabaigoje ėmė burti vietinius jaunuolius į partizanų būrį. Tapo šio būrio vadu. Jame buvo apie 13 partizanų.

1944 m. spalio 10 d. norėdami atimti suimtuosius B. Vaicekausko vadovaujamas būrys užpuolė 95 sovietų pasieniečius. Susidūrimo metu buvo nukauti du priešo kareiviai, partizanai pasitraukė be nuostolių. Vidaus agentui buvo liepta susekti šiuos partizanus ir atvesti juos į kareivių pasalą. Praėjus vos kelioms dienoms, spalio 12 d. Antanaičių miške vidinis agentas "Drozdov" į pasalą atvedė B. Vaicekausko vadovaujamą 30 partizanų būrį. Šio susidūrimo metu B. Vaicekauskas buvo sužeistas į kojas, kartu su juo gyvas paimtas Benadas Grinius.

B. Vaicekauskas buvo nuteistas 25 m. lagerio. Kalėjo Vorkutoje, tačiau bausmę atlikęs nebuvo išleistas į Lietuvą. Persikėlė gyventi į Uzbekiją, kur dirbo muzikos instrumentų dirbtuvėje. 1965 m. atvyko į Lietuvą aplankyti artimųjų, tačiau buvo priverstas sugrįžti į svetimą kraštą.


Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 84-86, 689.
  • Abromavičius S. Didžioji Kova. - Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. - P. 15.
  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 142.
  • Kasparas K. Lietuvos karas. - Kaunas:Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. - P. 206.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos