Valiuškis Petras

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Valiuškis Petras (1882 m. gruodžio 7 d. Gruzdžių parapijoje, Šiaulių apskrityje – 1918 m. gegužės 4 d. Darsūniškyje, palaidotas Darsūniškio kapinėse) - kunigas, lietuvybės skleidėjas, Darsūniškio klebonas.

Vaikystę praleido Lupiniuose. 1893-1900 m. mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Vilniaus kunigų seminariją baigė 1902 m., tačiau dėl savo jauno amžiaus į kunigus įšvęstas tik 1903 m. Jau mokydamasis seminarijoje, pasižymėjo kaip karštas kovotojas už lietuvybę: buvo lietuvių klierikų kuopelės vadas, didelis lietuvybės gaivintojas seminarijoje. Baigęs seminariją, pirmiausia buvo paskirtas vikaru į Žaslius, paskui – į Eišiškes, Stakliškes. Iš ten buvo perkeltas klebonu į Šarkovščizną (Disnos apskr.), kur pastatė naują bažnyčią. Iš Šarkovščiznos perkeltas klebonu į Videniškio parapiją. Ten jis atnaujino bažnyčią, nauja tvora aptvėrė šventorių. Parapijiečiai lenkai skųsdavosi juo dėl lenkų kalbos ignoravimo bažnyčioje. Nuo 1911 m. iki mirties – Darsūniškio klebonas. Darsūniškyje steigė lietuviškas mokyklas, subūrė chorą. 1914 m. savo lėšomis suorganizavo dviejų spektaklių pastatymą, kuriuose vaidino vietos gyventojai. Trys metai iki mirties susirgo gerklės džiova. Palaidotas 1918 m. gegužės 6 d. Laidotuvėse dalyvavo Trakų dekanas Maliukevičius, bažnyčioje pamokslą pasakė Gegužinės klebonas kun. Juozapas Bučys, kapinėse prakalbą pasakė kun. Jonas Kunigėlis, artimas velionio draugas dar iš seminarijos laikų.

Literatūra

  • G. Petras Valiuškis // Tėvynės sargas. – 1918, Nr. 20;
  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 127.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos