Vavžeckis Tomas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Tomas Vavžeckis.

Vavžeckis Tomas (1754 m. Meikštų dvare – 1816 rugpjūčio 5 d., palaidotas Vydžių bažnyčios (Baltarusija) šventoriuje) - teisininkas, visuomenės veikėjas, Kalvių dvaro savininkas.

1787 m. vedė Juzefą Pacaitę, LDK raštininko Antano Mykolo Paco dukterį, kuri kaip kraitį gavo Kalvių dvarą. Meikštų dvarą perleidęs broliui Benediktui, pats apsigyveno Kalvių dvare. 1800 m. T. Vavžeckis pradėjo Kalviuose statyti naują mūrinę bažnyčią, pašventintą 1806 m. Visuomeninę veiklą pradėjo LDK Vyriausiojo tribunolo teisėju (1778, 1782, 1784 m.).1779–1783 m. ėjo Breslaujos pavieto vėliavininko pareigas, o nuo 1784 m. buvo Kauno pavieto pakamaris. Politinės veiklos pradžia susijusi su ketverių metų darbu seime (1788–1792), kuriame jis atstovavo savo gimtajam Breslaujos pavietui. Prisidėjo prie 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos priėmimo ir parengimo. Prasidėjus karui su Rusija, buvo paskirtas karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio įgaliotiniu prie LDK kariuomenės. Manoma, kad jis Gardine pasirašė LDK piliečių deklaraciją, kurioje buvo viešai pasisakoma už Ketverių metų seimo reformas. Už tai T. Vavžeckio namai Kalviuose buvo nusiaubti carinės kariuomenės. 1794 m. prisidėjo prie T. Kosciuškos vadovaujamo sukilimo, buvo vienas iš jo vadovų. Po pralaimėjimo ties Maciejovicais (Lenkija) ir po Kosciuškos paėmimo į nelaisvę tapo viso sukilimo vadu. Numalšinus sukilimą, 1794-1796 m. buvo kalinamas Peterburgo Petropavlovsko tvirtovėje. 1796 m. amnestuotas, tapo lojalus carui. Paskutiniais gyvenimo metais dirbo Lenkijoje – iš pradžių Laikinosios vyriausybės Teisingumo departamento viršininku, o paskui buvo paskirtas teisingumo ministru. Pablogėjus sveikatai, 1816 m. gavo laikinų atostogų. Parvykęs į Lietuvą, numirė. Yra duomenų, kad savo valstiečiams buvo suteikęs asmens laisvę. Taip galima spręsti iš jo sudarytos sutarties su Kalvių dvaro Rokiškių, Sevelionių, Kazokų, Būtkiemio, Plytninkų kaimų valstiečiais, kurią įrašė Raseinių žemės teismo aktų knygą 1794 m. rugsėjo 6 d., kai buvo sustojęs jo vadovaujamai divizijai traukiantis iš Žemaitijos.

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 128-129.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos