Vinickas Stasys

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Vinickas Stasys (slapyvardis Raistas). (1917 m. Pazaliesės kaime, Kaišiadorių valsčiuje - 1945 m. rugsėjo 15 d. m. Beištrakių miške) - partizanų būrio vadas.

Tarpukariu Kaune tarnavo Lietuvos kariuomenėje, iki karo dirbo siuvėju. Vedė, gimė duktė, todėl 1944 m. nenorėdamas eiti į sovietinę kariuomenę, išėjo partizanauti. Iš pradžių priklausė Didžiosios Kovos rinktinės Kariūno būriui, vėliau buvo Romualdo Randžio-Meškos pavaduotoju. Galiausiai paskirtas 4-os kuopos 2-o būrio vadu.

1945 m. rugsėjo 19 d. NKVD kariuomenės 134 apsaugos pulko karinis dalinys pravedė karinius žvalgymus miško masyve Beištrakių kaimo rajone, kurių metu buvo surasta 18-os partizanų grupė. Susidūrimo metu žuvo S. Vinickas, dar vienas partizanas buvo sužeistas ir paimtas gyvas. Tai Pranas Steponavičius–Laimutis. Vykdyti sėkmingai pasitraukusių partizanų paiešką buvo išsiųstas pastiprinimas. Tęsiant operaciją buvo surastas ir nužudytas Jonas Blaževičius–ŠtriliukasPyplių kaimo (Kaišiadorių vals.). Sulaikyti Zigmas Leikauskas–Kurapka iš Pazaliesės k. (Kaišiadorių vals.), Albinas Čėsna–JaunutisKaišiadorių ir Kazys Kurnaitis iš Pazaliesės k.

Nužudytųjų palaikai buvo išniekinti Kaišiadoryse. Po to užkasti durpyne prie kapinių.


Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-21, ap. 1, b. 76, l. 42-45, 85-88.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 91, 92, 696.
  • Abromavičius S. Didžioji Kova. - Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. - P. 39.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 691, 718.
  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 302.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 38.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos