Zapkus Aleksandras

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Zapkus Aleksandras (slapyvardis Piliakalnis). (1916 m. gegužės 17 d. Petrapilyje (Rusija) - 1946 m. kovo 24 d. Šilonių miške) - Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininkas, partizanas.

A. Zapkus gimė Rusijoje, tačiau jau 1920 m. šeima grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kėdainiuose. 1924 m. įstojo į Kėdainių pradžios mokyklą, bet netrukus šeima išvyko gyventi į Mažeikius. 1927 m. A. Zapkus baigė Mažeikių pradžios mokyklą, po to Mažeikių valstybinę gimnaziją. 1932 m. pradėjo mokytis Plungės mokytojų seminarijoje, po dviejų kursų buvo perkeltas į Šiaulių mokytojų seminariją. 1934 m. mirė tėvas, todė mokytis pasidarė itin sunku (iš šeimos nebegaudavo paramos). 1936 m. baigė keturis kursus, bet dėl pablogėjusios sveikatos nelaikė baigiamųjų egzaminų, todėl negavo aukštojo mokslo atestato. Nuo 1936 m. lapkričio tapo laisvai samdomu mokytoju.

Kada tiksliai A. Zapkus vedė Fliorentiną Kondrotavičiūtę - sunku pasakyti. Žinoma, kad 1938 m. balandžio 22 d. jiems gimė sūnus Kęstutis Edvardas (garsus JAV dailininkas). Karui einant į pabaigą, F. Zapkienė manydama, kad vyras žuvo 1944 m. Sedo kautynėse kartu su sūnumi pasitraukė į Vakarus.

1940-1941 m. A. Zapkus dirbo mokytoju Krakių (Mažeikių r.) pradinėje mokykloje, buvo vietos jaunųjų ūkininkų ratelio vadovu. Vėliau gyveno Viekšniuose (Mažeikių r.) ir dirbo vietos mokykloje mokytoju. Buvo tautininkų partijos narys, šaulys, Viekšnių valsčiaus nacionalinio pasipriešinimo organizacijos štabo narys. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje, turėjo jaunesniojo leitenanto laipsnį.

1944 m. liepos mėn. paskirtas Tėvynės apsaugos rinktinės 1-o lietuvių pėstininkų pulko kuopos vadu. Tų pačių metų spalio 5-6 d. Sedos kautynių metu pateko į rusų nelaisvę. Vežamas į filtracijos stovyklą, Kaišiadorių apylinkėse pabėgo iš traukinio.

A. Zapkus ėmė ieškoti ryšio su partizanais. Kaišiadorių apylinkėse sutinka Joną Misiūną-Žalią Velnią, tampa Didžiosios Kovos rinktinės partizanu, paskiriamas štabo darbuotoju.

1945 m. sausio 7 d. per neatsargumą ūkio viršininkas Dominykas Matačiūnas-Jazminas peršovė A. Zapkui koją.

1945 m. kovo 27 d. Čiobiškyje žuvus tuometiniam 5-os LLA apylinkės štabo viršininkui Jonui Markuliui-Vaiduokliui į jo vietą paskiriamas A. Zapkus. Nuo tų pačių metų gruodžio 1 d. tampa Didžiosios Kovos apygardos štabo viršininku.

1946 m. kovo 24 d. išvakarėse Kaišiadorių valsčiaus NKVD skyrius organizavo čekistinę–karinę operaciją Šilonių miške. Patruliavimas vyko pasidalinus į tris grupes. Kovo 24 d. ties Palomenės tiltu partizanų grupė susidūrė su Kaišiadorių garnizonu. Kautynių metu žuvo štabo viršininkas A. Zapkus, Aldona Paulavičiūtė-Indyra iš Kaimynėlių k. (Musninkų vals.), A. Kavaliauskas-Papartis iš Valkakiemio k. (Žaslių vals.). Julius Junaitis-Vanagas iš Marcinkonių vals. buvo paimtas gyvas, tačiau kitą dieną nuo sužeidimų mirė. Šios operacijos metu taip pat buvo sužeista 11 partizanų. Žuvusiųjų palaikai buvo niekinami Kaišiadoryse. A. Zapkaus ir A. Paulavičiūtės kūnai slapta buvo palaidoti prie Kaišiadorių kapinių tvoros.

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–41, ap. 1, b. 1734, l. 167–169.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 379-384, 698.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 1 d. - Vilnius: Vaga, 1996. - P. 843, 845.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 671, 682, 705, 745, 746, 747, 749, 750, 926.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 4 d. - Vilnius: Margi raštai, 2004. - P. 523.
  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. P. 33.
  • Kasparas K. Lietuvos karas. - Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. - P. 438.
  • Laisvės kovotojų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 7 d. 2 kn. - Vilnius: Margi raštai, 2010. - P. 78–80, 82, 83, 85, 88, 89, 91–97, 99.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai 1940-1953. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 39.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos