Informacija ekspozicijų lankytojams

Gerbiami muziejaus lankytojai,

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. V-1150 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo”, nuo gegužės 19 d. lankymui atidaromos muziejaus ekspozicijos ne didesnėms nei 5 asmenų grupėms, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus.

Esame pasirengę užtikrinti Jūsų saugumą ir kviečiame, lankantis muziejuje, laikytis būtinų karantino sąlygų:
– Muziejaus lankytojai privalo dėvėti veido kaukes, respiratorius ar kt. apsaugines priemones.
– Rizikos grupės asmenims kol kas nerekomenduojame lankytis muziejuje.
Dėl apsilankymo muziejuje kviečiame registruotis ir rezervuoti apsilankymo laiką telefonais:

Jono Aisčio ekspozicija – (8 346) 47 611;

Brazauskų namų ekspozicija – (8 346) 51 747.