Lietuvos Prezidento rinkimai 1993-aisiais: Algirdas Brazauskas

Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas.

Pirmuoju po 1990 m. Nepriklausomybės atkūrimo visuotinai išrinktu Lietuvos Respublikos Prezidentu 1993 m. vasario 14-ąją tapo kaišiadorietis Algirdas Brazauskas (1932–2010).

Dar 1992 m. spalio 25 d. referendumu šalies piliečių buvo priimtas pagrindinis valstybės įstatymas – Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tą pačią dieną vykusiuose Seimo rinkimuose Algirdas Brazauskas Kaišiadorių 59 rinkiminėje apygardoje išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu, o lapkričio 25 d. – pirmajame naujai išrinkto Seimo posėdyje – A. Brazauskas išrinktas Seimo Pirmininku ir pagal Konstituciją pradėjo laikinai eiti Respublikos Prezidento pareigas.

Siekiant, kad prezidentas turėtų didesnį tautos pasitikėjimą, Lietuvos Respublikos Konstitucija numatė, jog prezidentą rinktų visa tauta. Seimas 1992 m. gruodį svarstė Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymą ir sausio 26 d. jį priėmė.

Prezidento rinkimų komisija 1993 m. sausio 21 d. paskelbė du oficialius kandidatus į Lietuvos Prezidento pareigas: Algirdą Brazauską ir Stasį Lozoraitį (1924–1994). Respublikos Prezidentas Lietuvos istorijoje tiesioginiu balsavimu buvo renkamas pirmą kartą.

Ketvirtojo Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai vyko 1993-ųjų vasario 14-ąją, sekmadienį. Respublikos Prezidento rinkimų metu Lietuvoje buvo 2 568 016 rinkėjų. Rinkimuose dalyvavo 2 019 015 rinkėjų (78 proc.). Rinkimus laimėjo A. Brazauskas – už jį balsavo 1 212 075 rinkėjai (60,03 proc.). Už S. Lozoraitį balsavo 38,28 proc. rinkėjų.

Respublikos Prezidento inauguracija įvyko 1993-ųjų vasario 25 d., ketvirtadienį, valstybės sostinėje Vilniuje. Respublikos Seime A. Brazauskui davus prezidento priesaiką bei iš Seimo tribūnos pasakius inauguracinę kalbą, prasidėjo pirmojo po 1990 m. Nepriklausomybės atkūrimo visuotinai išrinkto Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko – gimusio Rokiškyje, užaugusio ir subrendusio Kaišiadoryse – penkerių metų kadencija (1993–1998 m.).