Prezidentas grįžta į tėvų namus

N. Adukonienės nuotr.

Brazauskų namų-muziejaus ekspozicija.

Taip vaizdžiai būtų galima pasakyti apie pirmojo nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko daiktus, kurios gegužės mėnesį Kaišiadorių muziejui perdavė Kristina Brazauskienė.

Prezidento našlės perduoti daiktai buvo sukaupti rezidencijoje Turniškėse, jie muziejininkų skaičiuoti ne šimtais, o tūkstančiais. Tai asmeniniai prezidento daiktai (drabužiai, avalynė, aksesuarai, portfeliai, rašikliai ir kt.), apdovanojimai (medaliai, garbės ženklai, ženkleliai), įvairūs dokumentai, darbo kalendoriai, užrašai, padėkos, sveikinimai, užuojautų knygos, kuriose pareikštos užuojautos dėl A. M. Brazausko mirties ir kt.

Perduotos Turniškėse buvusios prezidento bibliotekos knygos. Daug knygų yra su dedikacijomis arba autografais. Reikšmingą ir didžiausią perduotų daiktų dalį sudaro fotografijos. Jų daugiau nei 10 tūkstančių. Fotografijose asmeninis A. M. Brazausko gyvenimas, politinė ir visuomeninė veikla. K. Brazauskienės perduoti daiktai padės geriau pažinti šią iškilią asmenybę.

Tai vertingi eksponatai, kuriais galėtų džiaugtis bet kuris šalies muziejus. Šiuo metu jie tvarkomi, sisteminami ir tyrinėjami prezidento tėvų namuose, kuriuose įsikūręs Brazauskų namai – muziejus. Čia eksponuojami ir saugomi M. A. Brazausko memorialinio rinkinio eksponatai. 1960 metais pastatyti namai (J. Biliūno g. 26) – tai pirmasis M. A. Brazausko projektuotas (1958 m.) ir statytas pastatas. Šiame name iki pat savo mirties gyveno prezidento tėvai: Sofija Peresilevičiūtė-Brazauskienė ir Kazimieras Brazauskas. Ateityje juose planuojama įkurti laisvai lankytojams prieinamą prezidento biblioteką, vietą skaitymui.