Eksponatų rinkiniai

Kaišiadorių muziejuje sukaupta virš 30 500 eksponatų. Iš jų virš 12 000 yra pagrindiniame fonde. Kaupiami ir saugomi archeologiniai, istoriniai, etnografiniai, dailės, gamtos eksponatai.

Gausiausias eksponatų skaičiumi yra Archeologijos skyrius, jame virš 5000 radinių. Nenusileidžia eksponatų skaitlingumu ir istorinis skyrius. Istorinės fotografijos rinkinyje sukaupta virš 2000 nuotraukų bei negatyvų ant stiklo. Numizmatikos rinkinyje beveik 2000 eksponatų: monetos, banknotai, medaliai ir kt. Raštijos rinkinyje virš 500 eksponatų. Tai dokumentai, reti leidiniai, žemėlapiai. Panašus skaičius eksponatų saugomas ir Istoriniame skyriuje – tai vėliavos, ginklai, daiktai iš tremties, buities daiktai ir kt.

Etnografijos skyriuje kaupiami tradicinę buitį atspindintys daiktai: baldai, namų apyvokos daiktai, namų tekstilė (interjero ir aprangos tekstilės eksponatai). Skyriuje saugoma arti 500 eksponatų.
Dailės skyriuje apie 300 eksponatų. Tai XIX a. pab. – XX a. pr. ikonų rinkinys ir šiuolaikinių rajono tautodailininkų bei dailininkų darbai.
Gamtos skyriuje saugoma mineralų kolekcija.

Memorialiniame prof. Viktoro Ruokio (1885–1971) rinkinyje saugoma virš 400 eksponatų: asmeniniai jo daiktai, knygos, fotografijos, dokumentai, laiškai, pažymėjimai, natų sąsiuviniai, optiniai prietaisai ir kt.
Ne toks gausus poeto Jono Aisčio (1904–1973) memorialinių daiktų rinkinys (196). Jame saugoma knygos, fotografijos, asmeniniai daiktai.