Virtuali paroda „Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio literatūros premijos laureatų knygos ir laureatų dedikacijos“

2019 m. gegužės 22 d. Rumšiškių kultūros centro kiemelyje premija įteikta Stasiui Lipskiui už biografinę knygą apie Jono Aisčio gyvenimo dramą Ilgesio elegijos („Žuvėdra“, 2019)

Muziejaus tinklapio virtualių parodų skiltyje pristatoma nauja paroda „Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio literatūros premijos laureatų knygos ir laureatų dedikacijos“. Kviečiame apsilankyti.

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba Jono Aisčio literatūrinę premiją įsteigė 2004 m. Premija teikiama kiekvienais metais birželio mėnesį už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą, už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą kūryboje. Konkurse vertinamos per paskutinius dvejus metus išleistos poezijos, eseistikos, prozos, literatūros mokslo knygos.

2020 m. Donaldui Kajokui Už aistiškos lyrizmo dvasios puoselėjimą knygoje „Juodraščiai. 1977–1985“ (Kaunas, 2019)
2019 m. Stasiui Lipskiui

Dovilei Zelčiūtei

už biografinę knygą apie Jono Aisčio gyvenimo dramą Ilgesio elegijos („Žuvėdra“, 2019)

už eilėraščių knygą Prieglaudos miestai („Kauko laiptai“, 2018)

2018 m. Edmundui Janušaičiui už poezijos knygą Debesų sala (Kaunas: Naujasis lankas, 2017)
2017 m. Vainiui Bakui už eilėraščių knygą Kaštonų tonai (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016)
2016 m. Jonui Liniauskui už eilėraščių knygą Sutartinė (Kaunas: Kauko laiptai, 2015)
2015 m. Vladui Vaitkevičiui už poezijos knygą Saulėlydžio ornamento spindesys (Vilnius: Naujoji Romuva, 2014)
2014 m. Juliui Kelerui už poezijos knygą Vėliau, gerokai vėliau (Vilnius: Homo liber, 2013)
2013 m. Aidui Marčėnui už eilėraščių knygą  Ištrupėjusios erdvės (2012)
2012 m. Antanui A. Jonynui už eilėraščių knygą Kambarys (2011)
2011 m. Stasei Lygutaitei-Bucevičienei už poezijos rinktinę Seniai, bet dabar  (Vilnius: Homo liber, 2010)
2010 m. Justinui Marcinkevičiui už lyrikos knygą Vėlyvo vėjo vėliavos (2009)
2009 m. Jonui Endrijaičiui už poezijos knygą Lietaus raitelis (2009)
2008 m. Leonardui Gutauskui

Vytautui V. Landsbergiui

už poezijos knygą Švytintys kūnai (2008)

už eilėraščių knygą Debesys panašūs į žmones (2007)

2007 m. Aldonai Ruseckaitei už poezijos knygą Bėk, kiele, bėk (2006)
bei už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą
2006 m. Robertui Keturakiui
Aldonai Puišytei
už poezijos knygas Lelijos šventam Kazimierui (2004) bei Ir niekad vėlai (2005)

už eilėraščių knygą Įsiklausyti (2004) ir poezijos rinktinę Palaimink žodį ir aidą (2005)

2005 m. Stanislovui Abromavičiui už Jono Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir sklaidą,

už aistiškos dvasios puoselėjimą kūryboje

2004 m. Jonui Juškaičiui už eilėraščių knygą Eglė vasaros naktį (2003)
1989 m. Jono Aisčio kūrybos populiarintojams „Pravienos“ kolūkis įsteigė premiją, kuri buvo skiriama trejus metus:
1992 m. prof. Vytautui Kubiliui
1991 m. inžinieriui Vytautui Aleksandrui Markevičiui, muziejininkei Reginai Mažukėlienei, architektui Leonui Juozoniui
1990 m. aktorei Virginijai Kochanskytei

Justinas Marcinkevičius (1930 m. kovo 10 d. Važatkiemyje, Prienų valsčius – 2011 m. vasario 16 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, dramaturgas, vertėjas, akademikas, visuomenės veikėjas.

Jonas Juškaitis (1933 m. gegužės 30 d. Kuturiuose, Jurbarko valsčius2019 m. birželio 30 d.) – Lietuvos poetas, vertėjas.

Leonas Juozonis (1922 m. liepos 24 d. Rokiškio apskr., Pandėlio valsč., Geniškio II vienk. – 2015 m. gruodžio 28 d. Kaune) – Lietuvos tautodailininkas, kraštotyros žymūnas, 1941 m. birželio sukilimo dalyvis, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos garbės narys.

 Vytautas Kubilius (1926 m. lapkričio 23 d. Aukštadvaryje, Panemunio valsčius – 2004 m. vasario 17 d. Vilniuje) – Lietuvos literatūros kritikas, literatūrologas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.