Apklausų archyvas

Kuri iš šių 2017 metų atmintinų datų Jums atrodo svarbiausia?

 • Prieš 20 metų vysk. Juozapas Matulaitis Kaišiadorių katedroje pašventino atkurtą Kaišiadorių miesto herbą. (97%, 999 Atsakymų)
 • Prieš 85 metus gimė kaišiadorietis Algirdas Mykolas Brazauskas – Lietuvos Respublikos Prezidentas (1993–1998). (1%, 9 Atsakymų)
 • Prieš 225 metus Žaslių miesteliui suteikta miesto savivaldos privilegija ir herbas. (1%, 7 Atsakymų)
 • Prieš 60 metų Kaišiadorių vyskupiją pradėjo valdyti valdžios nepripažintas vysk. Teofilius Matulionis. (0%, 4 Atsakymų)
 • Prieš 70 metų mirė Jonas Misiūnas-Žalias Velnias – partizanų Didžiosios Kovos apygardos organizatorius ir vadas. (0%, 3 Atsakymų)
 • Prieš 50 metų Rumšiškėse atidengtas paminklinis akmuo su poeto vyskupo Antano Baranausko bareljefu (skulpt. V. Žuklys). (0%, 3 Atsakymų)
 • Prieš 90 metų Kaišiadorių vikaru tapo kun. Nikodemas Švogžlys-Milžinas – visuomenės veikėjas, istorikas, publicistas, muziejaus Kaišiadoryse organizatorius. (0%, 2 Atsakymų)
 • Prieš 40 metų pasirašytas Kaišiadorių paukštyno priėmimo aktas. (0%, 1 Atsakymų)
 • Prieš 155 metus gimė architektas Vaclovas Michnevičius – kelių Kaišiadorių rajono bažnyčių projektų autorius. (0%, 1 Atsakymų)
 • Prieš 100 metų Kaišiadoryse apsigyveno muzikų Kaveckų šeima. (1%, 0 Atsakymų)

Viso atsakiusių: 1,029

Kuriuo istoriniu laikotarpiu Kaišiadoryse įvyko daugiausia teigiamų pasikeitimų?

 • 1918-1940 m. (50%, 14 Atsakymų)
 • 1990-2015 m. (32%, 9 Atsakymų)
 • 1940-1990 m. (18%, 5 Atsakymų)

Viso atsakiusių: 28

Kuri iš šių 2016 metų atmintinų datų Jums atrodo svarbiausia?

 • Prieš 105 metus gimė Jonas Misiūnas-Žalias Velnias – partizanų Didžiosios Kovos apygardos organizatorius ir vadas. (30%, 9 Atsakymų)
 • Prieš 90 metų įkurta Kaišiadorių vyskupija, konsekruota Kaišiadorių katedra. (20%, 6 Atsakymų)
 • Prieš 225 metus Žiežmariai, Rumšiškės ir Darsūniškis gavo savivaldos privilegijas ir herbus. (17%, 5 Atsakymų)
 • Prieš 75 metus sovietiniai okupantai pradėjo trėmimus į Sibirą, o nacistiniai – žydų genocidą. (10%, 3 Atsakymų)
 • Prieš 50 metų Pievelių kaimo (Rumšiškių sen.) vietoje pradėtas kurti Lietuvos liaudies buities muziejus. (7%, 2 Atsakymų)
 • Prieš 100 metų pastatyta dabartinė Paparčių bažnyčia. (7%, 2 Atsakymų)
 • Prieš 225 metus Darsūniškyje pastatytos Šv. Agotos ir Šv. Kazimiero vartai-koplytėlės. (3%, 1 Atsakymų)
 • Prieš 25 metus atstatytas Laisvės paminklas Žiežmariuose. (3%, 1 Atsakymų)
 • Prieš 125 metus nugriautas dominikonų vienuolynas su bažnyčia Paparčiuose. (3%, 1 Atsakymų)
 • Prieš 20 metų sudegė Tadaravos vandens malūnas-lentpjūvė – iki gaisro buvęs geriausiai išlikęs technikos paminklas Kaišiadorių rajone. (0%, 0 Atsakymų)

Viso atsakiusių: 30

1990 m. kovo 11 d. atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Kaip pasikeitė gyvenimas Kaišiadorių rajone per 25 metus?

 • - labai pagerėjo (30%, 21 Atsakymų)
 • - pagerėjo (29%, 20 Atsakymų)
 • - kai kuriose rajono vietovėse pagerėjo, kai kuriose pablogėjo (17%, 12 Atsakymų)
 • - pablogėjo (10%, 7 Atsakymų)
 • - nepasikeitė (9%, 6 Atsakymų)
 • - labai pablogėjo (5%, 4 Atsakymų)

Viso atsakiusių: 70

Kurios Jūsų nuomone svarbiausios minėtinos sukaktys Kaišiadorių rajone 2015 metais?

 • 1590 m. buvo paminėta gyvenvietė Košeidarova (rus. Кошейдарова). Tai pirmas žinomas Kaišiadorių gyvenvietės vardo paminėjimas. (28%, 12 Atsakymų)
 • 1965 m. Kaugonyse buvusio S. Nėries kolūkio tvarte rastas trečiasis Kaugonių lobis. (23%, 10 Atsakymų)
 • 1365 m. žuvo kunigaikštis Dirsūnas  – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio vietininkas, Vilniaus seniūnas. Jo valdos buvo Darsūniškis (XIV a. – valsčiaus centras). (12%, 5 Atsakymų)
 • 1990 m. kovo 11 d. – atkurta Lietuvos nepriklausomybė ir savivalda (kovo 24 d. išrinkta Kaišiadorių rajono taryba). (12%, 5 Atsakymų)
 • 1765 m. rugsėjo 25 d. gimė M. K. Oginskis – kunigaikštis, diplomatas, Abiejų Tautų Respublikos politinis veikėjas, kompozitorius. Oginskių giminės šaknys Lietuvoje – Uogintų dvaras netoli Kaišiadorių. (9%, 4 Atsakymų)
 • 1565 m. liepos 30 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pašauktinių sąraše minimas dabartinių Kaišiadorių apylinkėse gyvenęs ir žemes valdęs totorius Chašaidaras (Choišadaras) Momulevičius. (9%, 4 Atsakymų)
 • 1885 m. kovo 11 d. Daubariškių k. (Ignalinos r.) gimė Viktoras Ruokis – dirvožemininkas, agrochemikas, Mokslų akademijos narys korespondentas, kuris 1957-1971 m. gyveno Kaišiadoryse. (5%, 2 Atsakymų)
 • 1990 m. atstatyti treji Darsūniškio vartai-koplytėlės. (2%, 1 Atsakymų)
 • 1915 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn. per dabartinio Kaišiadorių rajono teritoriją persirito Pirmojo pasaulinio karo frontas, carinės Rusijos administraciją pakeitė kaizerinės Vokietijos valdžia. (0%, 0 Atsakymų)
 • 1915 m. įkurta Palomenės parapija, Gegužinės parapijai priklausiusi koplyčia tapo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia. (0%, 0 Atsakymų)

Viso atsakiusių: 43