Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

2020 metų I ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis

2020 metų II ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis

1.

Muziejininkas
(5 pareigos )

1139,69 Eur

1156,45 Eur