Darbo užmokestis

Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas, darbuotojų skaičius 2022 metų
vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
2023 metų II ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
1. Muziejininkas
(darbuotojų sk. – 7)
 1330,22 Eur 1590,11 Eur
2. Kultūros projektų vadovas
(darbuotojų sk. – 2)
 1325,92 Eur 1395,47 Eur
3. Valytojas
(darbuotojų sk. – 3)
 726,03 Eur 793,51Eur