Darbo užmokestis

Eil.
Nr.
Pareigybės pavadinimas, darbuotojų skaičius 2021 metų
vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
2022 metų III ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis
1. Muziejininkas
(darbuotojų sk. – 6)
 1280,68 Eur 1391,32 Eur
2. Kultūros projektų vadovas
(darbuotojų sk. – 2)
 1252,09 Eur 1345,53 Eur
3. Valytojas
(darbuotojų sk. – 4)
 642 Eur 700,69 Eur