Činga Antanas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Antanas Činga tremtyje 1954 m. Nuotrauką pateikė Marytė Čingienė.

Činga Antanas (1928 rugpjūčio 3 Margių kaime (Panevėžio r.) – 1998 m. lapkričio 12 d., palaidotas Kalvių kapinėse) - poetas.

Pumpėnuose baigė šešių skyrių pradžios mokyklą. Mokydamasis Panevėžio gimnazijoje, palaikė ryšį su Žaliosios girios partizanais. 1947 m. baigė gimnaziją, tarnavo Biržų, Pasvalio bankuose. 1949 m. buvo areštuotas ir, nepateikus kaltinimo, „visam gyvenimui“ ištremtas į Sibirą. Tėvas, „išbuožinus“ ūkį, jau nuo 1946 m. buvo kalinamas Vorkutos lageriuose, tuo metu mirė motina. Iš Irkutsko srities Ikėjaus rajono – pirmosios trėmimo vietos – 1950 m. A. Činga bloškiamas toliau į šiaurę – į Bodaibo rajoną, aukso kasyklas „Lenzoloto”. „Radome naujai pastatytą barakų gyvenvietę, kurioje jau gyveno tremtiniai, daugiausia lietuviai, bet buvo ir ukrainiečių, gruzinų, estų, vokiečių. (...) Pastoviai registruodavomės spec. komendantūroje, be jos leidimo neturėjom teisės nueiti į kitą gyvenvietę“ (A. Činga). Čia išbuvo iki pat 1960 m., kai su žmona, lietuve tremtine, grįžo į Lietuvą. Kaip buvęs tremtinys ilgai ieškojosi darbo; įsidarbino žmonos gimtinėje: apsigyveno Plaskūnuose, įsidarbino Kalvių tarybinio ūkio buhalteriu.

Savo tremties metų kūrybą buvo užkasęs po tėviškės beržais (grįžęs iš Sibiro), tad daug ką teko restauruoti iš laiko ir drėgmės išblukintų sąsiuvinių. 4 eilėraščiai paskelbti tremtinių poezijos antologijoje (Tremtinio Lietuva: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990. – P. 109-111).

Galerija

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 78;
  • Tremtinio Lietuva: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990. – P. 530-531.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos