Ščebnica

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Ščebnica (Trzebnica) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).
Ščebnica ir apylinkės 1930 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.
Ščebnicos koplytėlė. 2010 m. R. Gustaičio nuotr.
Paminklas 1941 m. nužudytiems sovietiniams aktyvistams. 2010 m. R. Gustaičio nuotr.

Ščebnica (Tšabnyca, Liniškės), kaimas Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, 4 km į šiaurę nuo Žiežmarių, 2 km į pietvakarius nuo Kaišiadorių, abiejose kelio Kaišiadorys-Kruonis pusėse. Per Ščebnicą tekanti Lomena užtvenkta (du tvenkiniai).

Turinys

Istorija

Kaime yra paminklas sovietiniams aktyvistams. 1941 m. liepos 11 d. vokiečiai čia sušaudė 18 sovietinių aktyvistų. 1960 m. spalio 29 d. toje vietoje buvo atidengtas paminklinis akmuo, sukurtas pagal kaišiadoriečio skulptoriaus A. Nesavo projektą. 1972 m. žuvusiųjų palaikai perkelti į naujas karių kapines prie Girelės miško. Dabartinio 10 m aukščio obelisko autoriai - dailininkai L. Glinskis ir architektas Z. Sakalauskas.

Ščebnicos užusienis (1 sodyba, 17 gyventojų katalikų) paminėtas 1892 m. „Lenkijos Karalystės geografiniame žodyne“. 1897 m. Rusijos gyventojų surašymo medžiagoje minimas Ščebnicos palivarkas, priklausęs Balaševičiui (8 gyventojai, 90 dešimtinių žemių). 1923 m. Tšabnycos palivarke - 3 sodybos, 28 gyventojai. Šis palivarkas, priklausęs Jadvygai Raginskienei, 1924 m. išdalintas sklypais. 1931 m. kaime - 3 sodybos, 110,75 ha žemės. 1945 m. iš Ščebnicos gyventojo A. Arlavičiaus konfiskuota visa turėta žemė - 41,58 ha. Iš kito gyventojo - J. Malcevičiaus - atimta 13,52 ha, palikta - 20 ha. 1947 m. kaime - 11 sodybų, 60 gyventojų, 1959 m. – 54 gyventojai, 1970 m. – 42 gyventojai, 2000 m. - 1 sodyba, 2 gyventojai.

Šalia kelio Kaišiadorys-Kruonis tarpukariu pastatytas raudonų plytų stulpas, virš kurio įrengta koplytėlė su Švč. Marijos statulėle. Įvairių religinių švenčių progomis koplytstulpis būdavo puošiamas gėlėmis. Nugriautas pokario metais. Po nepriklausomybės atkūrimo koplytėlė atstatyta. 1991 m. liepos 17 d. ją pašventino Žiežmarių parapijos klebonas kunigas K. Kazlauskas.

1983 m. prie vieno iš tvenkinių įrengta kaišiadoriečių poilsiavietė su plaukimo takais, šuolių į vandenį bokštais.

Vietovardžiai

Kaišiadorių pradžios mokyklos mokytojos Irena Kalvelienė ir Apolonija Tirvienė 1935 m. gruodžio mėnesį užrašė Sčėbnicos vienkiemio vietovardžius. Pateikėjai - Česlovas Balandis, gimęs Sčėbnicos vienkiemyje, Antanas Arlavičius, gimęs Kairiškėlių kaime, Jokūbas Malevičius ir Juozas Sapežinskas, gimęs Dovainonių kaime.

Lagutiškis (Laguciškis) – kalniukai ir pelkės. Juodžemis ir durpynas. 20 ha dydžio. Šiaurės rytiniame Sčėbnicos vienkiemio laukų krašte.

Lomena – upelis. Išteka iš Persmugos.

Malvinava – pieva, 12 ha dydžio. „Pieva valdiška”.

Meškos ausis – upelis. Pietinėje Sčėbnicos vienkiemio laukų pusėje. „Išteka iš miškelio; teka per ūk. Riaubūno žemę padarydamas vingių dingsta pelkėse”. „Šis upelis tekėdamas padaro vingį panašų į gyvulio ausį”.

Persmuga (Parsmuga) – nusausinta bala. Durpynė, vietomis auga berželiai. 5 ha dydžio. Šiaurinėje Sčėbnicos vienkiemio laukų pusėje. „Seniau buvo neišbrendamas liūnas”. „Žmonės pasakoja, kad ši vieta buvo labai klampi. Joje galima buvo prasmegti”.

Salelė (Salalė) – kalniukas. Nedirbama žemė, apaugusi medžiais. Sčėbnicos vienkiemio rytinėje dalyje, 1,5 km nuo Kaišiadorių-Žiežmarių plento. „Šioje vietoje seniau nakvodavo čigonai”. „Ši vieta yra tarp pelkių lyg kokia sala”.

Sčėbnica – vienkiemis. Klonis, 110 ha dydžio. 4 gyventojai. Abipus Kaišiadorių-Žiežmarių plento. 4 km nuo Kaišiadorių miesto. „Šis vardas pareina nuo lenkiško žodžio „šcėbac” – kirsti. Seniau čia būta miško, kuris liko iškirstas. Nuo to ir vieta įgavo vardą”.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 305-306.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos