Ščiukiškės

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Ščiukiškės (Szczukiszki) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).

Ščiukiškės (Čiukiškės), kaimas Žaslių seniūnijoje, 2 km į rytus nuo Žaslių, 12 km į rytus nuo Kaišiadorių, dešinėje kelio Žasliai-Paparčiai pusėje. Ribojasi su Laukystos upeliu ir Ščiukiškių (plotas 2,6 ha) mišku. Kaime yra užpelkėjusi kūdra (plotas 3,4 ha). Joje auga retas vandens augalas - mažažiedė vandens lelija. Taip pat Ščiukiškėse rasta nedidelė į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos nendrinės rupūžės nerštavietė.

Istorija

Ščiukiškės paminėtos 1739 m. Žaslių parapijos krikšto knygoje. 1795 m. Ščiukiškių palivarką valdė E. Stravinskis. 1 sodyboje gyveno 12 gyventojų. Kaime - 5 sodybos ir 33 gyventojai. Buvusi karčema, kurioje gyveno 4 asmenų D. Josielovičiaus šeima.

1847 m. Ščiukiškių dvare pas savo pusbrolį dvarininką Stravinskį lankėsi Vilniaus vyskupas V. Žilinskis. Su vyskupu susitikęs Žaslių klebonas kunigas Silvestras Tomaševskis pareiškė pageidavimą leisti Gegužinėje pastatyti naują bažnyčią vietoj griūvančios koplyčios. Apie 1860 m. palivarke buvo 23, kaime - 42 gyventojai katalikai. 1897 dvare - 22 gyventojai ir 507 dešimtinės žemės, 1923 m. - 1 sodyba ir 53 gyventojai. 1925 m. Ščiukiškių dvaras su 256,43 ha žemės, priklausęs A. Stravinskiui, buvo nusavintas ir išparceliuotas, vieną dalį dvaro žemės paliekant dvarininkui, kitą išdalinant Karsakų, Cineikių kaimų mažažemiams. 9,36 ha šios žemės paskirti žuvų ūkiui (kasti tvenkiniams). 1940 m. vasarą dvarininkui Stravinskiui priklausęs dvaras su 112,13 ha žemės buvo nacionalizuotas. Tais metais Žaslių valsčiaus žemės ūkio komisija kaime įsteigė punktą, į kurį vežė, o vėliau ir dalijo valstiečiams visą nacionalizuotą turtą. 1948 m. į Sibirą ištremta 4 asmenų Pugačiauskų šeima. 1950 m. kaime buvo 7 sodybos. 1974 m. „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ ši gyvenvietė užrašyta Čiukiškės, viensėdis. 1999 m. ši klaida atitaisyta ir gyvenvietei grąžintas senasis vietovardis.

2000 m. kaime - 3 sodybos, 9 gyventojai. Dvaro pastatai sunaikinti; dabar toje vietoje sodyba ir dalis gamybinio centro. Išlikę atskiri medžiai. Gretimo Cineikių kaimo kapinėse išlikę Ščiukiškių dvarininkų Stravinskių XIX a. antkapiniai paminklai.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 268-269.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos