Šemežys Kazys

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Šemežys Kazys (g. 1899 m. liepos 18 d. Panevėžio apskrityje, Ramygalos valsčiuje, Pašilėlės kaime - ?) – pedagogas.

1923 m. baigė Panevėžio mokytojų seminarijos du kursus. Mokėjo rusų ir lenkų kalbas. Savo gyvenimo aprašyme rašė: „<...> gimiau darbininkų šeimoje. Septynis metus turėdamas jau išėjau pas ūkininką tarnauti už piemenį. Teko tarnauti 7 metus iš eilės ir savo uždarbiu prisidėti prie šeimos pragyvenimo. Keturis metus padėjau tėvui duoną uždirbti: eidavau drauge stogų dengti, krosnių mūryti ir t.t. Tie visi darbai mane neviliojo. Tėvai norėjo mane atiduoti trejiems metams siuvėjui, kad išmokčiau siūti. Siuvėjo amatas manęs taip pat neviliojo. Prašiau tėvų, kad mane laistų mokytis. Tėvai sutiko, matydami, kad aš prie knygų esu linkęs. 1918 m. gruodžio mėnesį išlaikiau egzaminų į II-ą Ramygalos progimnazijos klasę. 1921 m. ją baigęs įstojau į Panevėžio Mokytojų Seminariją. Čia mokantis visko teko patirti, nes buvau netekęs tėvo, kuris mane palaikydavo. Ėmiau rūpintis stipendija. Mokytojų seminarijos Taryba paskyrė man 12,5 Lt. per mėnesį pirmais mokslo metais, o antrais jau 25 Lt. 1923 m. baigiau tos seminarijos du kursus ir tuo būdu mano didžiausias tikslas tapti mokytoju buvo atsiektas. Mokyti norą buvau paveldėjęs iš savo motinos, kuri spaudos draudimo metu buvo „daraktorka“ – slapta mokė kaimo vaikus. Kaipo stipendininką mane paskyrė į Trakų apskritį mokytojauti. <...> Kadangi mažas būdamas patyriau, kad pinigų sunku uždirbti, tai algą gaudamas veltui pinigų nesvaidžiau. Pirmiausiai atsilyginau namiškiams, už teiktą man paramą mokantis, nupirkdamas 3 ha žemės. Vėliau pats sau nusipirkau 18 ha žemės, norėdamas apsirūpinti senatvėje savo pastoge ir duonos kąsniu“.

Yra duomenų, kad pokaryje Kazys Šemežys palaikė ryšius su partizanais. 1947 m. suimta Žaslių mokytoja Aldona Šaukevičiūtė apklausoje apie jį pasakė štai ką: „Kazys Šemežys dirba Žaslių pradžios mokyklos mokytoju. Jis parūpino nelegaliai gyvenančiam Matačiūnui fiktyvius dokumentus ir paskui jį įdarbino mokykloje. Adolfas Matačiūnas – mokytojas ir mokyklos vedėjas. Jis buvo susijęs su partizanais. Parūpindavo medikamentus, maisto produktus, teikė žinias. Jis anksčiau gyveno nelegaliai, legalizuotis jam padėjo Kazys Šemežys, Pajautiškių pradžios mokyklos mokytojas. Iš Paškevičiūtės girdėjau, kad Šemežys kartu su savo žmona palaiko ryšius su partizanais. Asmeniškai man apie tai nežinoma. Kadžiulis Stasys palaikė glaudžius ryšius su Kaziu Šemežiu, kuris buvo partizanų būrio Pajautiškių miške ryšininku“.

Žmona Justina Šemežienė (Butrimaitė) - taip pat pedagogė.

Mokytojavimo vietos

1923 – 1927 m. dirbo Užuguosčio pradžios mokykloje.

1927 – 1932 m. – Trakų apskr. Kairiškių (Didžiųjų Kairiškių) pradžios mokykloje.

1932 – 1934 m. – Trakų apskr. Kruonio pradžios mokykloje.

1934 – 1938 m. – Trakų apskr. Žiežmarių pradžios mokykloje.

Nuo 1938 m. dirbo Trakų apskr. Pajautiškių pradžios mokyklos vedėju.

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 1288. L. 90. Užuguosčio pradžios mokyklos mokytojo Kazio Šemežio užpildyta anketa. 1925 m. balandžio 17 d.;
  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 391. Ap. 3. B. 1703. L. 101. Žiežmarių pradžios mokyklos Nr. 1 lankymo apyskaita. 1936 m. rugsėjo 28 d.;
  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1579. Ap. 3. B. 426;
  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1734. Ap. 3. B. 1734. L. 351. Pajautiškių pradžios mokyklos lankymo apyskaita. 1939 m. vasario 1 d.;
  • Lietuvos ypatingasis archyvas. F. K-1. Ap. 58. B. 43204/3. Baudžiamoji byla. T. 2. L. 238, 240, 241. Šaukevičiūtės Aldonos apklausos protokolas. 1947 m. sausio 15 d.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos