Šlamas Stanislovas (kunigas)

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kun. Stanislovas Šlamas (Kaišiadorių muziejus)

Šlamas Stanislovas (1866 m. gruodžio 10 d. Puknionių k., Pakruojo vls. – 1951 m. lapkričio 3 d. Joniškyje, Molėtų r., palaidotas Joniškio bažnyčios šventoriuje) – kunigas, valstybės veikėjas, lietuvybės žadintojas, knygnešys, Žiežmarių klebonas.

Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. Černigove mokėsi vaistininko padėjėju, paskui dirbo farmacininko padėjėju Brianske. Nuo 1891-1897 m. mokėsi Vilniaus dvasinėje seminarijoje. Mokydamasis seminarijoje, pradėjo platinti lietuvišką spaudą. Palaikė ryšius su knygnešiais I. Bitaičiu, J. Žąsinu, J. Bieliniu, iš kurių gaudavo lietuviškos spaudos – maldaknygių ir kt. knygų. 1895 m. įšventintas kunigu, paskirtas vikaru į Onuškį (Trakų apskr.). Čia vikaraudamas susipažino su Jankovicų (Trakų apskr.) dvarininku Donatu Malinausku, kuris tapo jo pagrindiniu padėjėju platinant pasaulietinę ir religinę spaudą („Varpą”, „Ūkininką”, „Tėvynės sargą”, maldaknyges, elementorius, kalendorius ir kt.). Neturtingiems juos duodavo nemokamai. Nuo pirmųjų kunigavo dienų sakė lietuviškus pamokslus, įtvirtino lietuviškas pamaldas, lietuviškai katekizavo vaikus. 1898 m. perkeltas į Žiežmarius. Čia įvedė taip pat lietuvišką giedojimą „Šventas Dieve” ir kt. Užmezgė ryšius su Darsūniškio, Kruonio, Vilūnų knygnešiais. Lietuviškos spaudos slėptuvę įrengė klebonijos tvarte, ant bažnyčios lubų. Spaudinius čia laikė susuktus į senus bažnytinius rūbus. Buvo įskųstas, surengta krata, bet spaudą spėjo saugiai paslėpti. Netrukus po šios kratos perkeltas klebonu į Čiobiškį. Ir čia klebonaudamas (1899-1904) susirado vietinių knygnešių, skatino platinti ir pats platino lietuvišką spaudą. Patikimiausi šiose parapijose Šlamo pagalbininkai, bendraminčiai buvo Ona Lisauskaitė, Elena Tamaševičiūtė, St. Penkauskaitė, Gr. Penkauskaitė, seserys Jovaišaitės, Vincentas FrankonisŽaslių, kunigai Povilas Burbulis, J. Šimkūnas, Juozapas Stašys, St. Stakelė, Kazimieras Kibelis ir kt. Po spaudos draudimo panaikinimo 1905-1907 m. klebonavo Dusmenyse, 1907 m. perkeltas į Joniškį (Molėtų r.). 1909 m. prel. K. Michalkevičiaus ištremiamas į nelietuvišką Vyšniavo parapiją Baltarusijoje, kur klebonavo iki 1916 m. Po to du metus dirbo Vokietijoje su tremtiniais, nes mokėjo vokiečių kalbą. 1918 m. patvirtintas Aukštadvario klebonu. 1920 m. lenkų suimtas. Nuo 1925 m. – ilgametis Inturkės (Latvija) klebonas. Nuo 1912 m. – Lietuvių mokslo draugijos narys. Nuo 1948 m. kaip altarista, jau gana palieges, apsigyvenęs Joniškio parapijoje (Molėtų r.). Palaidotas Joniškio bažnyčios (Molėtų r.) šventoriuje. Paminklas (aut. Vladas Žuklys) atstatytas ir pašventintas 1990 m. liepos 22 d.; įrašas paminklo granitinėje plokštėje: „Čia ilsisi Lietuvos knygnešys kun. Stanislovas Šlamas, 1866.XII.10-1951.XI. 3.”

Literatūra

  • Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. - Vilnius, Diemedžio leidykla, 2004. - P. 470;
  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 124;
  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 111.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos