Šnipeliai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Šnipeliai, kaimas Kruonio seniūnijoje, 10 km į pietryčius nuo Kruonio, 19 km į pietvakarius nuo Kaišiadorių. Pietuose ribojasi su Šnipelių mišku, šiaurės rytuose - su Lapainios upe, tekančiu per Šnipelių pakraštyje esantį Gabio ežerą.

Turinys

Istorija

Kaimas su 14 sodybų ir 14 valakų žemės minimas 1597 m. Šnipeliai paminėti 1744 m. Užuguosčio parapijos gyvenviečių sąraše. Apie 1860 m. kaime - 130 gyventojų katalikų, 1865 m. - 8 sodybos, 108 gyventojai katalikai, 1897 m. - 269 gyventojai ir 272 dešimtinės žemės. 1909 m. Šnipeliuose, kuriuose gyveno 181 gyventojas katalikas, priklausė Kalvių parapijai. Tuo metu kaime buvo paplitusios Lozovskio, Jakubovskio, Tebėros ir Banevičiaus pavardės. 1918 m. Šnipeliuose veikė lietuviška pradžios mokykla. 1947 m. žuvo 2 partizanai, kilę iš Šnipelių, - V. Banevičius (slapyvardis Barzda) ir A. Jakubauskas (slapyvardis Vėjelis). 1945-1947 m. įkalinti 3 gyventojai, 1949 m. ištremti 4 Banevičių šeimos asmenys.

1923 m. Šnipeliuose - 38 sodybos, 194 gyventojai, 1931 m. - 38 sodybos ir 302,09 ha žemės, 1937 m. - 186 gyventojai katalikai, 1944 m. - 35 katalikų šeimos, 1947 m. - 40 sodybų, 200 gyventojų, 1959 m. - 150 gyventojų, 1970 m. - 124 gyventojai, 1981 m. - 35 sodybos, 90 gyventojų, 2000 m. - 31 sodyba, 54 gyventojai. Kaime yra kapinės (1988 m. jose, be antkapinių paminklų, buvo ir 5 ornamentuoti kryžiai).

Vietovardžiai

Mičiūnų pradžios mokyklos mokytojas Juozas Medzikauskas 1935 m. lapkričio mėnesį užrašė Šnipelių kaimo vietovardžius. Pateikėjas - Pranas Tebėra, gimęs tame pačiame kaime.

Akmenyčia – dirva. Baltžemis, apie 4 ha dydžio. Tarp kaimo ir ežero. „Daug yra akmenų”.

Bublių raistas – raistas. Durpynas, apie 0,5 ha dydžio. Į vakarus nuo kaimo.

Burbuliškė – pieva ir dirva. Baltžemis, apie 1 ha dydžio. Prie ežero.

Busilo kalnas – kalnelis stačiais krantais. Į pietvakarius nuo kaimo, prie kelio. „Buvęs medis ir jame gandro lizdas”.

Didelis raistas (vietos tarme Didžiujis raistas) – raistas. Durpynas, apie 4 ha dydžio. Prie Eglyno miško.

Dubelės – pieva, griovio įdubę. Apie 1 ha dydžio. Šalia Lapainios upelio.

Dvaro bala (vietos tarme Dvarna bala) – bala. Durpynas, apie 1 ha dydžio. Netoli Eglyno.

Ežero griovys (vietos tarme Ežero revas) – griovys. Nuo ežero einantis į kaimo laukus.

Gailiaraistis – raistas. Durpynas, apie 0,5 ha dydžio. Netoli Eglyno miško.

Išdagas – šlapia pieva. Durpynas, apie 0,5 ha dydžio. Į pietus nuo kaimo.

Kapinės – kapai ant kalnelio, panašaus į piliakalnį. Priesmėlis, apie 0,5 ha dydžio. Į šiaurę nuo kaimo.

Kėstaragis – pieva. Apie 1 ha dydžio. Į pietvakarius nuo kaimo, prie kelio.

Kmielničios – dirva. Baltžemis, apie 14 ha dydžio. Į vakarus nuo kaimo.

Lapainia – pieva. Prie ežero ir Lapainios upelio.

Miškinis – pieva. Apie 0,25 ha dydžio. Į pietus nuo kaimo.

Naujapievis – pieva. Apie 0,25 ha dydžio. Netoli Eglyno miško.

Piliakalnis – kalnelis. Apvalus, apie 0,5 ha dydžio. Į pietvakarius nuo kaimo. „Kalnelis panašus į piliakalnį, dirbamas”.

Pustaraistis – raistas. Durpynas, apie 0,5 ha dydžio. Prie kaimo, ežero link.

Samanyčia – šlapia, samanota pieva. Apie 0,25 ha dydžio. Pietinėje kaimo pusėje.

Smalinyčia – įdubimas, duobelė. Prie ežero.

Skynymas – dirva. Apie 7 ha dydžio.

Šaltinio pieva – šaltiniuota pieva. Apie 0,5 ha dydžio. Kaimo vakaruose.

Šlynamiškis – dirva, apaugusi alksniais ir krūmais. Šlynas, apie 0,5 ha dydžio. Prie kapinių, kaimo vakaruose.

Švendryno raistas – raistas. Durpynas, apie 0,20 ha dydžio. Į vakarus nuo kaimo.

Velnio duobė – įdubimas. Apie 0,20 ha dydžio. Kaimo vakaruose.

Vėdarų raistas – raistas. Durpynas, apie 0,5 ha dydžio. Į vakarus nuo kaimo.

Vingiarikštynas – šlapia pieva. Durpynas, apie 0,5 ha dydžio. Vakarinėje kaimo pusėje.

Zakariškė – šlapia pieva. Durpynas, apie 7 ha dydžio. Prie Eglyno miško.

Šnipeliai – kaimas.

Šnipelių ežeras (kitaip Poežerės ežeras) – ežeras.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 114.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos