Šopara Ignotas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Ignotas Šopara

Šopara Ignotas (1864 m. kovo 29 d. Martynaičių k., Kretingos r. - 1931 m. gruodžio 15 d. Perlojoje, Alytaus r., palaidotas Perlojos bažnyčios šventoriuje) - kunigas, Kalvių bažnyčios klebonas, knygnešys, lietuviškos spaudos platinimo organizatorius Vilnijoje.

Mokėsi Rucavoje (Kurliandijos gub.), 1890 m. baigė Palangos progimnaziją, vėliau mokėsi Liepojoje. 1888 m. įstojo į Peterburgo dvasinę akademiją (baigė tris kursus), paskui perėjo į Vilniaus dvasinę seminariją, kurioje baigė vieną kursą. Seminariją baigė 1894 m. Besimokydamas joje, pasireiškė kaip veiklus lietuvis. 1894 m. įšventintas į kunigus.

Kunigavimo vietos

1894-1896 - Švenčionių vikaras. Čia prasidėjo jo, kaip lietuvybės puoselėtojo, knygnešystės organizatoriaus veikla. Iš Vilniaus gautą lietuvišką spaudą platindavo parapijoje, subūrė lietuvišką chorą, mokė vaikus lietuviško katekizmo, ragino žmones valdžios įstaigose kalbėti lietuviškai.

1896-1897 m. - Ceikinių filialistas.

1897 m. - Kalvių klebonas. Rūpinosi lietuviškos spaudos platinimu, lietuvybės skleidimu per bažnyčią. Už lietuviškus pamokslus ir ir lietuvių kalbos vartojimą su tikinčiaisiais parapijiečių lenkų įskųstas Vilniaus kurijai ir po trijų mėn. iškeltas vikaru į Drujos parapiją (Baltarusija).

1899-1900 m. - Labanoro klebonas.

1900-1903 m. - Lydos vikaras.

1903-1905 m. - Ivjės vikaras (Lydos apskr.).

1905-1907 m. - Varanavo klebonas (Baltarusija).

1907-1910 m. - Gielčyno klebonas (Baltarusija).

1910-1919 m. - Perlojos klebonas.

1919-1920 m. - Dusmenų klebonas.

1920-1924 m. - be pareigų, gydėsi.

1924-1927 m. - Nemaniūnų klebonas.

1927-1929 m. - Kernavės klebonas.

1929-1930 m. - Akmens rezidentas.

1930-1931 m. - Perlojos rezidentas. Čia ir mirė.

Už lietuviškus pamokslus ir pamaldas Švenčionyse, Ceikiniuose ir Kalviuose siunčiamas į Baltarusiją. Gindamas savo teises, dar 1902 m. rašė „Apskelbimą“ (Tilžės „Varpas“, Amerikos spauda). Nuo 1910 m. darbavosi lietuviškose parapijose. Daug rašinėjo, jo „Poteriai“ negavo aprobatos, o „Gramatika“ nebuvo išleista. Gerai žinojo Lietuvos istoriją ir mėgo kitiems pasakoti. Po mirties dingo jo užrašai, raštai ir knygos.

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 124;
  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 43-44;
  • Milžinas. A. a. kun. Ignotas Šoparas. – Rytas, 1932 sausio 18, p. 5, 6.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos