Žemaitis Jonas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kun. Jonas Žemaitis apie 1965 m. LCVA
Žemaitis Jonas (1904 m. sausio 31 d. Žečkalnių k., Pilviškių par., Vilkaviškio r. – 2001 m. rugsėjo 11 d., palaidotas Rumšiškių bažnyčios šventoriuje) – kunigas, žydų gelbėtojas Antrojo pasaulinio karo metais.

Baigė Pilviškių pradžios mokyklą, paskui mokėsi Pilviškių gimnazijoje. 1921 m. išvyko studijuoti išvyko studijuoti į Italiją, kur baigė gimnaziją, licėjų ir aukštąsias filosofijos, pedagogikos, teologijos studijas tarptautiniame Turino institute. 1934 m. liepos 8 d. Turine įšventintas kunigu. 1934-aisiais kun. J. Žemaitis grįžo į Lietuvą. 1934-1937 m. gyveno pas saleziečius Vytėnuose, ėjo mokytojo ir ekonomo pareigas. 1937-1938 m. Italijoje baigė muzikos studijas. 1938-1940 m. buvo Saldutiškio bažnyčios vikaru. 1940-1946 m. Laurų vaikų namuose, Nemenčinės valsčiuje, buvo mokytojas-direktorius. Karo metais kun. J. Žemaitis išgelbėjo apie 100 žydų vaikų, už tai 1999 m. buvo apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. 1946-1949 m. klebonavo Švč. Trejybės bažnyčioje Kaune. 1949-1950 m. buvo Kauno Arkikatedros Bazilikos vikaru vei Švč. Sakramento bažnyčios vicerektoriumi. 1950-1952 m. vikaravo Rumšiškėse. 1952-1953 m. buvo Garliavos altarista. 1953-1955 m. klebonavo Onuškyje bei Vytautavoje, 1955-1956 m. – Pivašiūnuose. 1956-1994 m. buvo klebonu Rumšiškėse ir iki 1972 m. dėstė Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Daug pastangų įdėjo tam, kad iš senųjų Rumšiškių į naujasias būtų perkelta medinė bažnyčia ir varpinė. Nuo 1994 m. rugpjūčio 19 d. buvo Rumšiškių parapijos altarista. Palaidotas Rumšiškių bažnyčios šventoriuje. Laidotuvių pamaldoms vadovavo Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis ir Kauno arkivyskupo generalvikaras vyskupas Rimantas Norvila. 2003 m. rugsėjo 5 d., švenčiant švč. Mergelės Marijos Trakinės atlaidus, greta antkapinės plokštės kun. J. Žemaičiui, buvo atidengta nedidelė memorialinė plokštė, skelbianti, kad čia ilsisi kun. J. Žemaitis – žydų vaikų gelbėtojas.

Galerija

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 131;
  • Kun. Evaldas Vitulskis. Mirė ilgametis Rumšiškių klebonas. – XXI amžius, 2001 rugsėjo 21, p. 7.

Laurinavičius J. Atidengta memorialinė plokštė prie kun. J. Žemaičio kapo. – Kaišiadorių aidai, 2003 rugsėjo 12, p. 2.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos