Žičius Pranas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Žičius Pranas (slapyvardžiai Vėjas, Vėtra). (1917 m. Dirvonų kaime, Žaslių valsčiuje - 1956 m. Intos lageryje) - partizanų bataliono vadas.

P. Žičius turėjo brolį Juozą. Lankė Savarinės k. mokyklą, tarnavo Lietuvos kariuomenėje, buvo puskarininkiu.

Nuo 1944 m. vasaros P. Žičius subūrė savo krašto vyrus ir prisijungė prie Petro Petkevičiaus-Dramblio partizanų būrio, susisiekė su Jono Misiūno-Žalio Velnio štabu. 1945 m. pradžioje buvo paskirtas bataliono vado adjutantu, o 1946 m. šio bataliono kuopos vadu.

1945 m. gruodžio 13 d. A rinktinės 2-o bataliono vadas Edvardas Kavaliauskas-Klajūnas su trimis partizanais slėpėsi Survelių k. pas P. Žičiaus brolį Juozą. Slėptuvė buvo apsupta, partizanai susišaudymo metu žuvo, o sodybos šeimininkai buvo suimti ir dvejus metus kalinti Vilniuje.

1947 m. P. Žičius buvo paskirtas A rinktinės vado pavaduotoju. 1948 m. pradžioje jo kontroliuojamoje teritorijoje pavieniui veikė tik 8 partizanai. Tada P. Žičius iš agentų J. Markulio ir V. Pečiūros gauna padirbtus dokumentus Prano Žitkaus pavarde, išvyksta gyventi į Vilnių. Čia MGB naudojamas "tamsoje" (jam pačiam nežinant).

P. Žičius suimamas 1948 m. rugsėjo 15 d., nuteisiamas 25 metams lagerio. Kalėjo Intoje, kur 1956 m. neaiškiomis aplinkybėmis mirė.

Palaikai buvo parvežti į Lietuvą ir palaidoti Paparčių k. kapinėse.

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–1, ap. 58, b. 42727/3.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 414, 415, 702.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 1 d. - Vilnius: Vaga, 1996. - P. 860-862.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 687, 796, 802, 875–877, 880, 891, 893–895.
  • Laisvės kovotojų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 7 d. 2 kn. - Vilnius: Margi raštai, 2010. - P. 125, 133.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 69.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos