Žiežmarių apylinkės seniūnija

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Žiežmarių apylinkės seniūnija. © Hnit-Baltic, 2016

Žiežmarių apylinkės seniūnija yra centrinėje ir rytinėje Kaišiadorių rajono dalyje. Šiaurės rytinėje dalyje ji ribojasi su Žaslių seniūnija, šiaurinėje - su Kaišiadorių apylinkės ir Kaišiadorių miesto seniūnijomis, pietinėje-pietrytinėje - su Rumšiškių ir Kruonio seniūnijomis, pietvakarinėje ir pietinėje - su Nemaitonių seniūnija, rytinėje - su Elektrėnų savivaldybe. Centrinėje seniūnijos dalyje yra atskira Žiežmarių seniūnija.

2002 m. sausio mėn. 1 d. LR įstatymu Nr. IX-560 Kietaviškių seniūnijos (Elektrėnų sav.) dalis - Liutonys ir aplinkiniai kaimai - priskirti Žiežmarių apylinkė seniūnijai.

Šiuo metu 14000 ha užimančioje seniūnijoje yra 69 gyvenamosios vietovės: 67 kaimai (Aleksiejūniškės, Aviliai, Bačkonys, Balceriškės, Buivydonys, Bulotai, Bundiškės, Burbiškės, Būdiškės, Dainiai, Dalinonys, Dauginava, Dirgalonys, Eglinka, Eigeniškės, Gajaučizna, Geri Vakarai, Girelė, Graužai, Juknonių Babiliai, Juknonys, Kairiškėlės, Kairiškės, Kaišiadorėliai, Karveliškės, Kasilionys, Kaukinė, Kertauninkai, Kibučiai, Kiemeliai, Klenauka, Krasnasėlis, Kriaučiškės, Kudonys, Kulukiškės, Liutonys, Martiniškės, Matelskai, Mažosios Vladikiškės, Mediniai Strėvininkai, Mūro Strėvininkai, Naujoji Slabada, Padūmys, Pakertai, Pakertiškės, Palimšys, Pažardis, Piktakiemis, Pridotkai, Radutiškės, Skudeniai, Stasiūnai, Stoniava, Strošiūnai I, Strošiūnai II, Strėvininkų Babiliai, Sutartiškės, Šarkiškės, Ščebnica, Tarpumiškis, Titnagai, Triliškės, Turloviškės, Verdinės, Vladikiškės, Zaslonė, Žalvarniai) ir 2 viensėdžiai (Užubalis, Žiežmariai).


Turinys

Demografiniai duomenys

2001 m. gyventojų skaičius seniūnijoje buvo 3287, 2009 m. - 3711, 2011 m. - 3472 žmonės. 2011 m. 49 proc. gyventojų (1702 žm.) sudarė vyrai, 51 proc. (1770 žm.) - moterys. Pagal amžių gyventojai pasiskirstė taip: 0-15 m. amžiaus sudarė 18,8 proc., darbingo amžiaus - 55,4 proc., pensijinio amžiaus - 25,8 proc.

Vidutinis tankumas - 24,8 žm./km². Tankiausiai apyvendintos vietovės - Stasiūnai (732 žmonės), Mūro Strėvininkai (440 žmonių), Pakertai (307 žmonės), Kiemeliai (215 žmonių), Mediniai Strėvininkai (182 žmones), Vladikiškės (171 žmogus), Liutonys (164 žmonės).

10-yje kaimų gyventojų skaičius siekėnuo 51 iki 100, 7-iuose - nuo 26 iki 50, 17-oje 11 iki 25, 7-iuose - nuo 6 iki 10, 15-koje - nuo 1 iki 5. Šešiuose kaimuose ir viensėdžiuose (Aleksiejūniškėse, Dauginavoje, Eglinkoje, Juknonių Babiliuose, Užubalyje, Žiežmariuose) gyventojų nebebuvo.


Administracija

Seniūnijos centras - Žiežmariai. Seniūnijos adresas - Žaslių g. 62, Žiežmariai, LT-56235 Kaišiadorių r.


Seniūnai

Nuo 2008 m. - Albinas Kmeliauskas

1995 - 2008 m. - Martynas Plokštys


Seniūnaitijos

2009 m. Žiežmarių apylinkės seniūnija buvo suskirstyta į 6 seniūnaitijas:

1. Liutonių seniūnaitija;

2. Vladikiškių seniūnaitija;

3. Medinių Strėvininkų seniūnaitija;

4. Pakertų seniūnaitija;

5. Mūro Strėvininkų seniūnaitija;

6. Stasiūnų seniūnaitija.


Įstaigos, institucijos

Seniūnijoje yra įsikūrusios biudžetinės įstaigos Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių augalų veislių tyrimo skyrius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kaišiadorių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Strėvininkų socialinės globos namai.

Yra švietimo ir kultūros įstaigų: Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazijos Pakertų pradinio ugdymo skyrius, Stasiūnų mokykla-darželis "Nykštukas", Pakertų lopšelis-darželis, Žiežmarių kultūros centro Pakertų skyrius, Kaišiadorių viešosios bibliotekos Pakertų, Stasiūnų filialai.


Pastrėvio HE ir tvenkinys bei Mūro Strėvininkų piliakalnis. 2005 m. O. Lukoševičiaus nuotr.

Įmonės

Seniūnijoje veiklą vykdo valstybinės įmonės VĮ Kaišiadorių miškų urėdijos Žiežmarių girininkija ir medelynas.

Didesnės privačios įmonės seniūnijoje: Pastrėvio hidroelektrinė, kurią valdo Koncerno "Achemos grupės" narė UAB Renerga, taip pat UAB Norsvin Lietuva, UAB Žiežmarių mėsa, UAB Žiežmarių gėlės, UAB Žiežmarių gėlių prekyba, ŽŪB Žiežmarių sodai, UAB Clemence Richard, UAB Ovalda, UAB Dinapolis, UAB Bačkonys, UAB Baltria, UAB Regvalda.


Visuomeninės asociacijos, organizacijos

Seniūnijoje įregistruotos ir veiklą vykdo trys kaimo bendruomenės: Kaimo bendruomenė „Pakertai", Liutonių krašto bendruomenė, Vladikiškių kaimo bendruomenė.

Veikia Vidmanto Kerševičiaus medžiotojų klubas.


Gamta ir gamtos paminklai

Seniūnijoje yra Akies, Kaukinės (1,17 ha), Kiemelių, Krasnasėlio, Kriaučiškių ežerai. Gausu tvenkinių: Dainių, Girelės I, Girelės II, Pastrėvio HE ir Tryliškių. Seniūnijos teritoriją rytų-vakarų kryptimi kerta viena didžiausių rajono upių Strėva. Mažesni upeliai, tekantys Žiežmarių apylinkės seniūnijos teritorijoje yra Strėvos intakai Kiementa, Obelė, Kalpė, Kertus (su intakais Šaltinis ir Užkertus), Žiežmarė, Lijonas, Limšius (su intakais Vaja, Juodupis ir Dumė), Kunigo upelis, įtekantis į Tryliškių tvenkinį, Spengla, įtekanti į Aujedo ežerą (Elektrėnų sav.), Dubuoklis ir Virsia, įtekantys į Ilgės ežerą (Elektrėnų sav.). Šiauriniu seniūnijos pakraščiu prateka Lomena.

Gamtinei įvairovei ir kraštovaizdžio ypatumams išsaugoti įsteigti 3 draustiniai: Strošiūnų kraštovaizdžio draustinis, Strošiūnų teriologinis draustinis, Kaukinės botaninis-zoologinis draustinis. Buveinių apsaugai svarbi teritorija yra Kaukinės miškas.

Seniūnijoje saugomi 6 gamtos paminklai: Kaukinės ežeras, Kaukinės liepa I, Kaukinės liepa II, Dainių akmuo, Kaukinės miško akmuo, Slabados akmuo.


Kultūros paveldas

Seniūnijoje iš viso yra 21 saugomas kultūros paveldo objektas. Daugiausiai yra istorinių-memorialinių (9) ir archeologijos (6) paminklų, kiek mažiau architektūros (4), mitologijos (1), technikos (1).

Archeologijos paminklai - Girelės senovės gyvenvietė, Balceriškių piliakalnis, Buivydonių piliakalnis, Mūro Strėvininkų piliakalnis ir senovės gyvenvietė, Pridotkų piliakalnis ir senovės gyvenvietė, Triliškių pilkapynas, mitologijos - Dainių alkakalnis, vadinamas Ragankalniu.

Architektūros - Bačkonių palivarko sodybos fragmentai, Mūro Strėvininkų dvaro sodyba, Triliškių dvaro sodybos fragmentai, Vladikiškių dvaro sodyba, technikos - Kaišiadorių geležinkelio viadukas.

Istoriniai-memorialiniai - Paltininkų, Dalinonių senosios kapinės, Kaišiadorėlių senosios žydų kapinės, Bačkonių žydų žudynių vieta ir kapas, Triliškių žydų žudynių vieta ir kapas, Lietuvos karininko, savanorio Jono Samasenkos kapas, Lietuvos kario Vinco Paužos kapas, Lietuvos kario Broniaus Slivinsko kapas, Lietuvos kario Antano Vėliaus kapas ir Lietuvos karių kapai Kaišiadorių kapinėse.

Kiti kultūros vertybių požymių turintys objektai - Stoniavos dvaro sodyba, Bačkonių vokiečių karių kapinės, senojo Vilniaus-Kauno kelio atkarpa.Šaltiniai


Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. Kaišiadorys, 2001
  • Kurilienė A. Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas. Kaišiadorys, 2009.
  • Lukoševičius O. Kaišiadorių kultūros paveldas. Kaišiadorys, 2012.
  • Malinauskas V., Lukoševičius O. Kaišiadorys: gamtos ir kultūros paveldas. Vilnius, 2001.


© Kaišiadorių enciklopedija

Kitur perpublikuojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti autorystę.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos