Žirgaičiai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Žirgaičiai, kaimas Nemaitonių seniūnijoje, 4,5 km į šaurės vakarus nuo Varkalių, 14,5 km į pietvakarius nuo Kaišiadorių, tarp Kurniškių ir Buivydonių miškų. Yra tvenkinys (8,7 ha). Per Žirgaičius teka Krakovka, Lapainios intakas.

Turinys

Istorija

Kaimas įkurtas 1926 m. Lipniškių, Skarbiškio ir Tretekavo palivarkų, priklausiusių grafui Marijonui Pliateriui, žemėje. 1931 m. kaime buvo 33 sodybos ir 243,21 ha žemės. 1937 m. kaime gyveno 189 gyventojai (146 katalikai, 43 sentikiai (8 šeimos)). 1947 m. buvo 26 sodybos, 120 gyventojų, 2000 m. - 10 sodybų, 15 gyventojų.

Vietovardžiai

Kovaičių pradžios mokyklos mokytoja Teklė Dikinytė 1935 m. lapkričio mėnesį užrašė Žirgaičių kaimo vietovardžius. Pateikėjai - Jurgis Karenga, gimęs Butkiemyje ir Vladas Markauskas, gimęs Burokiškyje.

Apie Žirgaičių kaimą: „Lipniškės, Skarbališkės, Trečiakava. Šių vietų žemė prigulėjo grafui Pleteriui. Ji buvo išnuomojama gyventojams. Bet 1923 m. žemės reformos valdyba išskirstė virš minėtas žemes į vienasėdžius, išdalino savanoriams ir bežemiams ir pavadino vienu vardu: Žirgaičių kaimu”.

Dubė – lygi pieva. Juodžemis, viduryje pievos - durpės. 2,5 ha dydžio. Apie 200 metrų į šiaurės rytus nuo Trečiakavos.

Ilgas raistas – raistas, apaugęs krūmais, dirvožemis - baltžemis. 2 ha dydžio. Apie 500 metrų į šiaurę nuo Lipniškių kaimo.

Ilgoji pieva (vietinių žmonių vadinama Ilgoja pieva) – pieva, dirvožemis - baltžemis. 1,5 ha dydžio. Apie 50 metrų į rytus nuo Kiaulių raisto.

Kapinėlės (vietos žmonių vadinama Kapinielės) – ariamas kalnelis, baltžemis su moliu. 0,5 ha dydžio.

Karčiauskos (vietinių žmonių vadinama Karčiausko sodžiauka) – pieva. Smėlis ir durpės. 2 ha dydžio. Apie 6 metrai į rytus Patašnės pievos.

Kiaulių raistas – pieva, vietomis apaugusi krūmais, kupstuota, baltžemis su durpėmis. 1 ha dydžio. Apie 500 metrų į rytus nuo Lipniškių kaimo.

Krakofka – pieva, vietomis krūmai, baltžemis. 3 ha dydžio. Apie 800 metrų į pietus nuo Lipniškių kaimo.

Krakofka – upelis, dugnas - smėlis su baltžemiu. Teka per Krakofkos pievos vidurį į pietų pusę. „Įteka į Lapainės upę”.

Lipniškės – kaimas, 15 gyventojų.

Miškelis – raistas, kupstuotas, žemė durpinga. 4 ha dydžio. Apie 60 metrų į rytus nuo Dubės pievos.

Patašnė (vietinių žmonių vadinama Patašnia) – pieva, lygi, baltžemis ir durpės. 3 ha dydžio. Apie 300 metrų į pietvakarius nuo Lipniškių kaimo.

Patašnos kalnas – ariamas kalnas. Smėlis ir žvyras. 4 ha dydžio. Patašnės pievos pietinėje dalyje.

Senikų raistas – raistas, baltžemis ir durpės. 1,5 ha dydžio. Apie 60 metrų į pietus nuo Kurniškių miško.

Skarbiškės – palivarkas, 8 gyventojai. Apie 1 km į šiaurės rytus nuo Lipniškių kaimo.

Stebėtojas (vietinių žmonių vadinama Majakas) – ariamas kalnas, smėlis su moliu. 3,5 ha dydžio. Apie 30 metrų į šiaurę nuo Trečiakavos.

Trečiakava – palivarkas, 5 gyventojai. Dirvožemis - baltžemis, smėlis ir molis. Į pietryčius nuo Lipniškių kaimo.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 134.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos