Aviliai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Aviliai (Ostrowczyszki) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).
Aviliai ir apylinkės 1930 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.

Aviliai (Astrauciškės), kaimas Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, 2,5 km į šiaurę nuo Žiežmarių, 3,5 km į pietvakarius nuo Kaišiadorių, dešinėje kelio Kaišiadorys-Kruonis pusėje.

Turinys

Istorija

Astrauciškių palivarkas, priklausęs Liandsbergiams (13 gyventojų, 45 dešimtinės žemės), paminėtas 1897 m. Rusijos gyventojų surašymo medžiagoje. Prieš tai priklausė Romeriams. Palivarkas pažymėtas XIX a. pabaigoje ranka pieštame žemėlapyje. 1919 m. palivarkas (129,38 ha žemės), priklausęs M. Liandsbergienei, paimtas vyriausybės žinion (remiantis „Kariškiams aprūpinti žeme įstatymu“). 1920 m. palivarkas išdalintas. Didžiausias sklypas (18,05 ha) teko J. Janoniui. Juliui Čaplikui teko 14,38 ha žemės. 1923 m. Astrauciškėse buvo 7 sodybos, 37 gyventojai. Nors 1926 m. vietovardis Astrauciškės pakeistas - kaimas pavadintas Aviliais, tačiau dar ir 1937 m. vartojamas ankstesnis vardas. Likus 2 dienoms iki Antrojo pasaulinio karo, ties Aviliais, Ąžuolyne (ten vėliau vyko rajoninės dainų šventės), apsistojo sovietinės kariuomenės 84-oji motorizuota šaulių divizija. Pirmosiomis karo dienomis vokiečių lakūnai pastebėjo sovietinius karinius dalinius ir juos apmėtė bombomis. Žuvo karys artileristas Nikolajenko. Ten ir palaidotas.

1931 m. kaime buvo 8 sodybos, 115 ha žemės, 1937 m. - 45 gyventojai katalikai, 1947 m. - 11 sodybų, 64 gyventojai, 2000 m. - 8 gyvenamieji namai (su daugiabučiais) ir 83 gyventojai. Palivarkas sunaikintas. 1962 m. kaime įkurtas introdukcinis-karantininis punktas. Čia tikrinamos naujos dekoratyvinių, uoginių, vaisinių ir techninių augalų rūšys, gautos iš užsienio, auginami sodinukai.

Vietovardžiai

Žiežmarių pradžios mokyklos Nr. 1, Kertauninkų komplekto mokytoja Ona Gelažienė-Valančiūnaitė 1939 m. surašė Avilių kaimo vietovardžius.

Avilių kaimas – buvusios Astriaučiškės dvaro žemės. Dabar pavadinta Avilių kaimu. Keturkampio pavidalo lyguma. Apie 20 % žemės - priemolis. Visa kita - nederlingas baltžemis. 164 ha dydžio, gyvena 8 naujakuriai. Iš vakarų susisiekia su valdiškais Tryliškių miškais, iš šiaurės – su Vladikiškių kaimo laukais, iš rytų - su Tryliškių kaimo laukais, iš pietų - su Žiežmarių, Būdiškių ir Kertauninkų laukais. „Astriaučiškių dv. nuo senų laikų gyvenę ponai Reimeriai. Reimerio duktė ištekėjus už Lensberko. Iš kur Lensberkas atėjęs, niekas nežino. Tada Reimerių dvarai ėmė vadintis Lensberkų dvarais. Lensberkai gyveno Tryliškių dv., Astriaučiškių dvarą valdė dv. prižiūrėtojas. 1924 m. Astriaučiškių dvaro žemes išdalino 8 bežemiams. Dvaro centras atiteko pulkininkui Čaplikui. Po kelių metų Čaplikas dvaro centrą pardavė Survilai”.

Lučka – pieva. 2,5 ha dydžio. Nuo Avilių dvaro centro į pietus.

Raistas – pelkės. Žema vieta, durpynas. 1,5 ha dydžio. Nuo Avilių dvaro centro į pietus.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 278-279.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos