Avinėliai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Avinėliai (Awenelce) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).

Avinėliai, kaimas Kruonio seniūnijoje, 7 km į šiaurės rytus nuo Kruonio, 9 km į pietvakarius nuo Kaišiadorių, tarp Margelių, Slimino, Palimšio ir Kairiškių miškų. Pietiniu pakraščiu teka Juodupio ir Limšiaus upeliai. Į vakarus nuo Avinėlių tęsiasi Margų miškas.

Turinys

Avinėlių akmuo

Kaime yra saugomas gamtinio kraštovaizdžio objektas - akmuo. Jo aukštis - 180 cm, ilgis - 280 cm, plotis - 250 cm. 1936, 1966 buvo rašyta apie Avinėlių laukuose, prie Delinės pievos, buvusį didelį akmenį su iškalta žmogaus pėda: „Žmonės pasakoja, kad po juo esą paslėpti turtai“. Galbūt tai tas pats akmuo.


Istorija

Avinėlių kaimas minimas 1744 m. Žiežmarių parapijos gyvenviečių sąraše. 1787 m. Avinėliuose - 2 sodybos, kuriose gyveno J. Grevo ir L. Lukševičiaus šeimos, 1795 m. dviejose sodybose gyveno 19 gyventojų. 1848 m. Avinėlių kaimas su 614,19 dešimtinės žemės ir 11 šeimų priklausė valstybiniam Kruonio dvarui. Gyveno J. Morkūno, J. Liachovičiaus, T. Lukševičiaus, J. Tauro, J. Čepulionio ir kitos šeimos. Kaime buvo karčema. 1890 m. Žiežmarių bažnyčios inventoriuje minimas Avinėlių gyventojo Lukševičiaus bažnyčiai paaukotas nešiojamas altorėlis su dviem paveikslais. Apie 1860 m. Avinėliuose - 93 gyventojai katalikai, 1897 m. - 117 gyventojų ir 156,08 dešimtinės žemės, 1923 m. - 24 sodybos, 121 gyventojas. Tais metais paminėta ir Avinėlių (Palimšių) viensėdija (7 sodybos, 50 gyventojų). 1931 m. - 28 sodybos, 181,5 ha žemės. Kaimas į vienkiemius išskirstytas 1932 m. Jame buvo 222,72 ha žemės (iš jų 20,08 ha pridėta iš Padūmės dvaro). Paplitusios Lukševičiaus, Morkūno, Tauro, Čepulio, Lekavičiaus pavardės. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Avinėliuose veikė pogrindinė komunistų partijos kuopelė.

1898-1905 m. kaime daraktoriavo Mykolas Žydanavičius (1860-1943), žmonių pramintas Mikučiu. Gimė Stakliškėse. Vilniuje buvo paimtas kariuomenėn, tačiau dėl „burnojimo“ prieš caro valdžią 1882 m. paleistas namo. Avinėliuose jis ne tik mokė vaikus, bet ir platino lietuvišką spaudą. Nuo 1920 m. kaime veikė Žydeikiškių pradžios mokykla, nuo 1951 m. - biblioteka. 1945 m. įkalinti 2 gyventojai - J. Aleksiejūnas ir K. Čepulis. 1948 m. spalio 2 d. nušautas mokytojas Mykolas Pirštelis (gimęs 1905 m. Avinėliuose).

1937 m. kaime - 115 gyventojų katalikų, 1947 m. - 28 sodybos, 140 gyventojų, 1959 m. - 106 gyventojai, 1981 m. - 15 sodybų, 37 gyventojų, 2000 m. - 18 sodybų, 36 gyventojai. 1988 m. kaime stovėjo du mediniai kryžiai, iš kurių vienas - ornamentuotas.

Vietovardžiai

Žydeikiškių pradžios mokyklos mokytojas Mykolas Pirštelis 1936 m. gegužės ir birželio mėnesiais užrašė Avinėlių kaimo vietovardžius. Pateikėja – Kotryna Slaninienė, gimusi Morkūnų kaime.

Avinėliai – „kaimo vardas žmonių pasakojimu kilęs iš žodžio „avelė”, kurią kaž-kada toje vietoje žmonės radę”. „Kaimas senas. Baudžiavą ėjęs į Mankaviškes. 5 gyventojai seni, kiti atėjūnai”.

Dėlinė – pieva. Apie 0,5 ha dydžio. Įdubimas, nusausinta, lygi. Kaimo šiaurinėje dalyje, apie 0,25 kilometro nuo buvusio kaimo. „Netoli yra akmuo (didelis), kuriame yra pėda įminta, ar iškalta, ir užpentėlis. Žmonės pasakoja, kad po juo esą paslėpti turtai”.

Gojelis – kaimo galas. Apie 9 ha dydžio. Lygus, molis, smėlis. Kaimo rytų galas. „Tekęs Čepuliui”.

Išdaga – pieva. Apie 0,5 ha dydžio. Lygi, krūmai. Šiaurinėje kaimo pusėje.

Juniškė – pieva. Apie 1,5 ha dydžio. Lygi, nusausinta grioviu, apvali, įdubusi, iš šiaurinės pusės - kalnas.

Juodmena – upelis ir pieva. Apie 1 ha dydžio. Lygi, juodžemis, žemai molis. Pieva prie upelio. Upelis išteka Jankaviškių laukuose. Vakaruose įteka į Limšių kaimą. Ilgis apie 0,5 kilometro.

Kavoliškė – pieva. Apie 1,5 ha dydžio. Lygi, perkasu nusausinta. Rytuose prie valdiško miško.

Mikiškė – pieva. Apie 1 ha dydžio. Molis, juodžemis. Šiaurinėje dalyje prie Žydeikiškių kaimo ribos.

Prūdas – pieva. Apie 1 ha dydžio. Lygumoje, pietuose ir šiaurėje kalneliai, molis, juodžemis. Šiaurės vakaruose prie valdiško miško.

Vidupievis – pieva. Apie 1 ha dydžio. Šlapia, rūdynas, įdubusi, apvali.

Žydpievė – pieva. Apie 4 ha dydžio. Lygi, lygumoje nusausinta perkasu, juodžemis, smėlis. Šiaurės rytuose prie valdiško miško.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 71-72.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos